1 nolu CBK'ya eklenen 504. maddeyle bakan yardımcılarının özlük hakları düzenlenmiştir. Bu maddenin 4. fıkrasına eklenen fıkrayla, bakan yardımcısı kadrosuna atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıklarının kesilmeyeceği hükme bağlanmıştır. 2018 yılında getirilen bu düzenleme kapsamında emekli bir kamu personeli bakan yardımcılığı kadrosuna atandığında emekli aylıkları kesilmemekte, böylece hem bakan yardımcılığı kadrosu hem de emekli aylığı almaktadır.

Ancak uygulamada bu hak diğer kamu personeline tanınmamıştır. Emekli maaşı alan bir kişi Devlet memurluğu kadrosuna atandığında bazı istisnalar dışında emekli aylığı kesilmektedir.

TBMM üyeleri Engin Altay, 134 milletvekili ile birlikte bu maddenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

Dava dilekçesinde özetle; kuralın münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken bir konuya ilişkin olduğu, bakan yardımcılığı kadrosuna atananlar ile diğer kamu görevlerine atananlar arasında meşru temeli olmayan eşitsizliğe sebebiyet verdiği belirtilerek Anayasa'nın 10., 104. ve 128. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede kuralın mülkiyet hakkına ilişkin olduğu, bu nedenle de Anayasa'nın 104. maddesinin onyedinci fıkrasında yer alan CBK ile düzenlenemeyecek yasak alan içinde olduğuna karar vermiş ve kuralı iptal etmiştir.

Ancak iptal kararı, kararın Resmi Gazetede yayımından itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecektir. 9 ay içinde, bu konu TBMM'den çıkarılacak bir yasa ile yeniden düzenlenmezse, bakan yardımcılarının varsa emekli aylıkları kesilecektir.

Belediye başkanı zipline yaparken havada mahsur kaldı Belediye başkanı zipline yaparken havada mahsur kaldı

Resmi Gazetede yayımlana karar için tıklayınız.