Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, başkanlığını yaptığı Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun 8, Havza Yönetimi Merkez Kurulunun 5'inci toplantısına katıldı. Kurumların ilgili yetkililerinin su-gıda arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmaların masaya yatırıldığı toplantı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kirişci, su yönetimi konusunda karar alma mekanizmalarının, tüm paydaşların yer aldığı kurullar eliyle yürütülmesini önemsediklerini belirterek, "Su yönetimi alanında bu Kurulda yapılacak çalışmalar ve alınacak kararlarla su politikalarının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını, su kaynaklarının bütüncül havza yönetimi anlayışı çerçevesinde korunmasını, havza ölçekli yönetim planları ile içme-kullanma suyu havzası koruma planlarının uygulanmasını, su tahsisinde arz-talep dengesinin, suyun etkin yönetiminin ve verimli kullanımının temini için üst düzeyde koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

"AKDENİZ HAVZASI'NDAKİ DİĞER ÜLKELERDE OLDUĞU GİBİ BİZDE DE SU KAYNAKLARI AZALACAKTIR"