• BIST 109.330
 • Altın 155,910
 • Dolar 3,8589
 • Euro 4,5402

  Bahçeli: 7 yıl ısrarında başkanlık hevesi var

  19.12.2011 13:34
  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Başbakan Erdoğan'ın 7 yıl dayatmasının gerisinde, başkanlık hevesini ve hedefini gerçekleştirme arayışı ve isteği fazlasıyla belirleyicidir" dedi.
  Bahçeli: 7 yıl ısrarında başkanlık hevesi var
  Bahçeli: 7 yıl ısrarında başkanlık hevesi var Bahçeli: 7 yıl ısrarında başkanlık hevesi var Bahçeli: 7 yıl ısrarında başkanlık hevesi var

  MHP Genel Başkanı Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı görev süresiyle ilgili siyasi ve hukuki yorum ve değerlendirmelerin son günlerin en önemli gündem maddelerinden birisi haline geldiğine dikkat çekerek, "Özellikle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresinin hangi hukuki vasıtalarla belirleneceği ve kaç yıl olacağı ciddi bir sorun olarak belirginlik kazanmıştır. Bununla birlikte görüş ve yaklaşımlardaki abartılı farklılık ülkemizi yeni bir cepheleşmenin eşiğine kadar getirmiştir. Her kafadan ses çıkmasıyla devletin en üst makamının tartışmaların odağına yerleşmesi; bu yüksek görevin saygınlığı ve mehabeti açısından büyük bir talihsizlik olmuştur. Öncelikle bütün dikkat ve ileri sürülen görüşler 11. Cumhurbaşkanının görev süresinin '5 yıl mı yoksa 7 yıl mı olacağı' noktasında düğümlenmiş ve bu alanda yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda fikir beyan eden çevreler, siyasi fıtratlarına ve ideolojik meşreplerine göre pozisyon almışlar ve çözümün tarafı olmaktansa anlaşmazlığın bir uzantısı olmayı tercih etmişlerdir. Bilinmelidir ki, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı görev süresi etrafında alevlenen kriz ve kutuplaşma eğilimlerinden son derece rahatsızlık duymaktadır. Görülmektedir ki AK Parti hükümetinin ezbere, hazırlıksız ve karşılaştığı dönemsel zorlukları aşma adına geçmişte yaptığı anayasa değişiklikleri, Türkiye'yi yeni açmazlara ve çıkmazlara sürüklemektedir. Cumhurbaşkanlığı görev süresinin yanı sıra bu makama seçilecek kişinin aziz millet varlığı tarafından belirlenecek olması, bunlardan yalnızca ve en önemlilerinden birisi olarak karşımızdadır. Bugünkü sisli ve karmaşık ortamın başlangıcında, şüphesiz 2007 tarihindeki sancılı Cumhurbaşkanlığı seçimi bulunmaktadır" dedi.

  Başbakan Erdoğan'ın 24 Nisan 2007 tarihli Meclis grup toplantısında Cumhurbaşkanı adayı olarak Gül'ü ilan etmesinin çetin, tehlikeli ve meşakkatlerle dolu bir dönemin kapısını araladığını öne süren Bahçeli şöyle devam etti:

  "27 Nisan 2007 günü başlayan Cumhurbaşkanlığı seçim turlarının 367 bariyerine takılması ve toplantı yeter sayısının Anayasa Mahkemesi'ne taşınarak TBMM iradesinin baltalanması aziz milletimizin gözü önünde cereyan etmiş ve bugünkü sıkıntıların alt yapısını oluşturmuştur. Bu şartlar altında TBMM 11. Cumhurbaşkanını seçememiş ve AKP hükümeti de erken seçim kararı alarak konuyu ileri bir tarihe bırakmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimindeki bunalım gerekçe oluşturmuş ve AK Parti, 23. Dönem TBMM yapısını ve siyasi dağılımını beklemeden anayasa değişikliği yoluna gitmiştir. Nitekim 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 31 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilmiş ve devamında 16 Haziran 2007 tarihinde Resmi Gazete'de halkoyuna sunulmak üzere yayımlanmıştır. Arkasından 23. Dönem Meclis yapısı içinde temsil imkanı bulan Milliyetçi Hareket Partisi, millet iradesinin gasp edilmesine itiraz ederek Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmış ve 367 kilidinin açılmasını sağlamıştır. Bu arada Sayın Gül, 28 Ağustos 2007 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmiştir. Bilahare, 31 Mayıs 2007 tarihinden kabul edilen ve aralarında Cumhurbaşkanlığı görev süresinin 7 yıldan 5 yıla çekilmesini ve milletvekilliği süresinin 5 yıldan 4 yıla indirilmesini sağlayan anayasa değişiklikleri 21 Ekim 2007 tarihindeki referandumla kabul edilmiştir.

  Elbette milletvekilliği süresinin 5 yıldan 4 yıla inmesi ve 22 Temmuz 2007 seçimlerinin buna dayanarak yapılması, Cumhurbaşkanlığı görev süresiyle ilgili emsal niteliği taşımaktadır. Anayasa'nın 101. maddesindeki değişiklikle de Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olarak belirlenmiş ve bir kimsenin en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebileceği kayıt altına alınmıştır. Ne var ki, AK Parti hükümetinin yattığı gaflet uykusu ve gösterdiği sorumsuzluk yüzünden Anayasa'nın 102. maddesinde ifadesini bulan, 'Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir' amir hükmünün gereği ve icabı bugüne kadar yerine getirilmemiştir.

  Bu zorunluluk, aradan geçen 4 yılı aşkın bir süredir iktidarın aklına ve gündemine gelmediğinden uzlaşmazlıklara ve çatışan görüşlere göz göre göre davetiye çıkarılmıştır. Esasen her şey net ve bellidir."

  Bahçeli, süreyle ilgili saplantısı bulunmayan, hukukun çizgisinden ayrılmayan ve önyargılarına teslim olmayan herkesin Cumhurbaşkanlığı süresinin 5 yılla sınırlı olduğunu ve bu göreve ikinci bir 5 yıl için de seçilme imkanı bulunduğunu teyit ve kabul edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

  "Aziz milletimiz bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı süresini 5+5 yıl olarak tayin etmiş ve buna da 21 Ekim 2007 tarihli referandumda onay vermiştir. Bu kadar berrak bir manzara ortada dururken Cumhurbaşkanlığı görev süresinin sulandırılmasının, seçimin hangi yılda yapılacağına dönük papatya falları açılmasının doğru olmayacağı gibi ahlaki ve hukuki bir tarafı da bulunmayacaktır. Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görev süresini 7 yıl olarak değerlendirmesi, her şeyden önce hukuku ihlal anlamına geleceği

  gibi, bizatihi değişiklik yaptıkları anayasa maddesine de aykırılık teşkil edecektir. Altı kalın olarak çizilmesi gereken gerçek şudur; Cumhurbaşkanlığı statüsü gücünü ve kaynağını doğrudan anayasadan almakta ve bu itibarla görev ve yetkileriyle birlikte süresi de anayasaya dayanmaktadır. Kaldı ki hukuk kurallarının zaman bakımından uygulanmasındaki bariz kural; yürürlülüğe giren bir kanun ya da anayasa hükmünün derhal uygulanmasını içermesidir. Şüphesiz kamu hukuku dahilinde yapılan bir değişiklik,

  muhataplarını da anında etkileyecek ve yeni bir durum ortaya çıkaracaktır. Cumhurbaşkanlığının görev, yetki ve süresi kazanılmış haklar çerçevesinde ele alınamayacağı gibi, bu görevi icra eden kişinin temel hakkı da sayılamayacaktır. Kamu görevi ifa eden Cumhurbaşkanının yetki ve süresinde yapılan değişiklikler de hemen uygulanmalı, muhtemel boşluk ya da kuşkulara meydan bırakılmamalıdır. Anayasa değişikliklerinin mevkisi ve konumu ne olursa olsun herkes için bağlayıcı ve kapsayıcı olduğu kuralından

  hareketle Sayın Gül'ün görev süresi halen yürürlükte bulunan 5 yıllık zaman süresine göre hesap edilmeli ve yorumlanmalıdır. Şayet bugünkü muğlak ve muamma haline gelen Cumhurbaşkanlığı görev süresinin netleşmesi samimiyetle isteniyorsa; TBMM hemen harekete geçmeli ve YSK'dan görüş alarak yürürlükteki Anayasa çerçevesinde halen görevde bulunan 11. Cumhurbaşkanını da bağlayacak şekilde bir düzenleme yapmalıdır. Milletvekillerinin görev süresi 5 yıldan 4 yıla çekilmesi gecikmeksizin nasıl uygulandıysa ve 12

  Eylül Referandumu'nda Cumhurbaşkanlığı'na verilen yeni görevler anında nasıl yerine getirildiyse, süre konusunda da tutarlılık ve hukukilik bakımından aynısı tatbik edilmelidir."

  "Başbakan Erdoğan'ın bu gerçeklerin aksine Cumhurbaşkanlığı görev süresini 7 yıl olarak ilan eden tutumu sorunlu olduğu kadar, başka hesapları içerisinden barındıran saklı bir ajandasının varlığına işaret etmektedir" yorumunda bulunan Bahçeli, şöyle devam etti:

  "Başkanlık sistemine yönelik gizli gündemi bulunan bu zihniyetin, fırsat bulursa Cumhurbaşkanlığı makamını anayasa değişiklikleriyle dönüştüreceği anlaşılmaktadır. Başbakan Erdoğan'ın 7 yıl dayatmasının gerisinde, başkanlık hevesini ve hedefini gerçekleştirme arayışı ve isteği fazlasıyla belirleyicidir. Madem Başbakan bu konuda ısrarlıdır; o halde kendisine konuyla ilgili tavsiyemiz şu olacaktır. Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı görev süresini 5+5 olarak kabul etmesi gerekmektedir. Arkasından

  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü, gelecek yıl süresi dolar dolmaz gücü yetiyorsa tekrar seçtirmesi ve toplam Cumhurbaşkanlığı süresinin 7 yıla ulaşması halinde istifa ettirerek yerine geçmesidir. Zira Başbakan Erdoğan'ın böylesi devir teslim törenleriyle ilgili deneyimi bir hayli fazla olup, mizacı da buna yatkındır. Cumhurbaşkanlığı görev süresinin siyasi krize dönüşmemesi için Başbakan Erdoğan ve hükümeti elini çabuk tutmalı ve hukuku beklentileri ve niyetleri paralelinde tahrip etmemelidir. İnanıyorum ki,

  Cumhurbaşkanlığını bireysel kaygı ve ikbal beklentilerinin bir ara durağı olarak gören Başbakan ve arkadaşlarına aziz milletimiz aradıkları imkanı asla vermeyecektir. Türk milleti geleceğine ipotek koyan, siyaseti esaret altına alan AK Parti zihniyetinden eninde sonunda kurtularak demokrasinin önüne koyulan taşları mutlaka temizleyecektir."  

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, Türkçe karakter kullanılmayan ve kişilik haklarını hiçe sayan yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
 • Demirtaştan Akla Ziyan İddia!05 Ekim 2012 Cuma 08:37
 • Vekilin İsteği Başka!05 Ekim 2012 Cuma 08:36
 • Hüseyin Çelik: Panik yapmayın!04 Ekim 2012 Perşembe 20:18
 • Hüseyin Aygünden ilginç iddia04 Ekim 2012 Perşembe 20:07
 • MHPnin Neden Evet Dediği Belli Oldu04 Ekim 2012 Perşembe 14:46
 • Muharrem İnce Meclisi birbirine kattı04 Ekim 2012 Perşembe 14:44
 • CHPli heyetten ilk açıklama03 Ekim 2012 Çarşamba 22:45
 • Seçim teklifi komisyondan geçti03 Ekim 2012 Çarşamba 21:00
 • CHPden sağduyu çağrısı03 Ekim 2012 Çarşamba 20:55
 • BDPden ilk yorum Kaplandan03 Ekim 2012 Çarşamba 20:52
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim