Anayasa Mahkemesi (AYM), Kosova’daki bir üniversitenin hukuk fakültesinden mezun olan Ö.Z.’nin Türkiye’de denklik alamaması üzerine yaptığı bireysel başvuruyu, söz konusu ülkede sadece 69 gün kaldığı gerekçesiyle reddetti.

Dünkü Resmi Gazete’deki AYM kararına göre Ö.Z., 2015’te YÖK’e yazı yazarak Kosova’daki Iliria Kraliyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini tamamlamak istediğini bildirdi. Mezun olması halinde üniversitenin YÖK tarafından tanınırlığının bulunup bulunmadığını sordu. YÖK’ten olumlu cevap almasının ardından da okula kaydını yaptırdı. Mezun olduktan sonra ise denklik almak istedi. YÖK ise başvurucunun talebini Kosova’da kaldığı sürenin hukuk eğitimi için yeterli olmadığı gerekçesiyle reddetti. Ö.Z. açtığı davanın da reddedilmesi üzerine AYM’ye başvurdu.

HUKUK İÇİN SÜRE YETERSİZ

AYM, eğitim hakkının ihlali iddiasıyla yapılan başvuruyu reddetti. AYM kararında, başvurucunun ilgili üniversiteyi devam zorunluluğu bulunmadığı için seçtiğini ifade ettiği ancak başvurucunun denklik talebinde bulunduğu eğitim türünün örgün eğitim olduğu vurgulandı. Kararda, başvurucunun kaydolduğu üniversitede devam zorunluluğunun bulunmamasının, talep ettiği diploma denklik işlemlerinde örgün eğitim bakımından devam mecburiyetinden muaf tutulma hakkı vermediği belirtildi. Başvurucunun devam ettiği programın bir örgün eğitim programı olduğu ve idarenin takdir hakkı bulunduğu kaydedilen kararda eğitim hakkının ihlal edilmediği ifade edildi. AYM’nin bu kararı, yurtdışındaki üniversitelerden diploma alıp denklik isteyen ve bu talepleri reddedilen başvurucular açısından önemli bir örnek karar olma niteliği taşıyor.