banner83

'Hemşirelerin sorunları yıllardır çözüm bekliyor'

Aydın Tabip Odası Dr. Metin Aydın, “Yıllardır hemşireliğin kutsal bir meslek olduğu herkes tarafından söylenmesine rağmen, mesleğin sorunlarının çözümü konusunda aynı hassasiyet ve samimiyet yeterince gösterilmemiştir” dedi.

'Hemşirelerin sorunları yıllardır çözüm bekliyor'
banner94
banner26

 Aydın Tabip Odası Dr. Metin Aydın, “Yıllardır hemşireliğin kutsal bir meslek olduğu herkes tarafından söylenmesine rağmen, mesleğin sorunlarının çözümü konusunda aynı hassasiyet ve samimiyet yeterince gösterilmemiştir” dedi. 

Türkiye’de şuanda 124 bin hemşirenin aktif olarak çalışmakta olduğuna işaret eden Dr. Metin Aydın, “Hemşirelik hem eğitim hem de çalışma dönemlerinde çok fazla özveri, fedakarlık gerektiren sağlık meslek grubudur. Yıllardır hemşireliğin kutsal bir meslek olduğu herkes tarafından söylenmesine rağmen, mesleğin sorunlarının çözümü konusunda aynı hassasiyet ve samimiyet yeterince gösterilmemiştir. Özelliklede Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrası hemşirelik mesleğinde eğitim, uygulama, istihdam, iş güvencesi, özlük ve ücretler konusunda ciddi hak kayıpları yaşanmaya ve giderek de artmaya başlamıştır. Sağlıkta Dönüşüm sonrası hemşirelik mesleği adeta unutulurcasına isimleri bile kullanılmaz hale getirilmiştir. Örneğin; Aile hekimliğinde hemşireler ismi kullanılmamakta ‘Aile Sağlığı Elemanı’ denilmektedir. Yine Türkiye Kamu Hastaneleri kurumunda ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliklerinde hemşirelerin sorunlarını temsil edecek birim yoktur. Sağlık Bakanlığı Etik Kurul ekibinde ve Yüksek sağlık Şurasında hemşireler yer almamaktadır.

banner103

Sağlıkta Dönüşüm ile koruyucu sağlık hizmetleri yok sayıldı, tedavi edici sağlık hizmetleri öncelendiği için hemşirelerde istihdam sorunu yaratılmıştır. Şuanda hemşirelerin %90’ı tedavi edici sağlık hizmetlerinde çalışmaktadır. Bunun yanında tedavi edici sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kadronun yarısından bile az hemşire ile yürütülmektedir. Böylesi yoğun koşullarda çalışan hemşireler kendi alanları olan bakım hizmetlerini, başkalarına bırakma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Türkiye’de hemşire iş yükünün fazla olmasının en önemli sebebi hemşirelerin sağlık hizmetlerinde iş bekleyen mezun pek çok hemşire olmasına rağmen yeterli sayıda istihdam edilmemesidir. AB ülkelerinde 100 bin kişiye 765 hemşire, Türkiye’de ise 236 hemşire düşmektedir. Bu sayısal azlık hemşirelerin iş yükleri fazlalılığı dışında zaman olarak çok fazla çalışmalarına sebep olmaktadır. Türkiye’de bir hemşire çalışma yaşamının 3,5 yılını nöbetlerde tüketmektedir” diye konuştu.
Aydın’da da şu anda bin 549 hemşirenin aktif olarak çalışmakta olduğuna işaret eden Aydın, “Türkiye’de 100 bin kişiye ortalama 236 hemşire düşerken, Aydın’da 180 hemşire düşmektedir. Aydın sahip olduğu hemşire sayısı bakımından 21. sırada yer almaktadır. Görüldüğü üzere Türkiye’de hemşirelerin işleri gerçekten çok yoğun ve ağırdır. Fakat Aydın’da ki hemşirelerin Türkiye ortalamasına göre sayısal olarak daha az olması Aydın’da ki hemşire iş yüklerini daha da arttırmakta, hastalarında daha iyi hemşirelik hizmeti almasına engel olmaktadır. Aydın Tabip Odası olarak biz Aydın ili sağlık hizmet yöneticilerinin bu eksikliğin giderilmesi konusunda daha fazla çaba göstermelerini bekliyoruz. Türkiye’de hemşirelerin iş yükleri Avrupa ortalamasından 7 kat daha fazla, iken aldıkları ücret ancak onların 1/3 ü kadardır. Hemşireler fazla çalışmanın karşılığını maalesef alamamaktadırlar. Örneğin 2000 TL ücret alan bir işçi 1 saatlik fazla çalışma iş karşılığı için 13,3 TL alırken, hemşire 1 saatlik fazla iş için 4,43 TL ücret almaktadır. Hemşirelik mesleğinde yaşanan sorunlar hemşirelik uygulamalarına, hemşirelerin bağımsız fonksiyonlarından olan bakım verme ve yardım etme işlevlerini yeterince yerine getirememesi, mesleki bilgi ve yeteneklerini etkin kullanamaması şeklinde yansımaktadır. Bunun sonucunda toplum kaliteli hemşirelik bakımı alamamakta. Sağlık hedeflerine ulaşmada potansiyel değerlendirilememektir. Aydın Tabip Odası olarak 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası nedeni ile tüm hemşire arkadaşlarımızın hemşirelik günlerini kutlar, kendileri ile beraber çalışmaktan mutluluk duyduğumuzu, sevinçte ve tasada daima kendileri ile birlikte olacağımızı belirtir, verdikleri hizmetler için tüm hekimler ve halkımız adına minnettar olduğumuzu bildiririz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2014, 13:42

banner102