banner116
banner92

Aydın’ı Terk Etmek Zorunda Kalabiliriz!

Aydın Tabip Odası, Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi ve Aydın Çevre ve Kültür Derneği Platformu (AYÇEP) işbirliğinde düzenlenen ‘Aydın Çevre Kurultayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Aydın’ı Terk Etmek Zorunda Kalabiliriz!
banner94
banner26

Yapılan açıklamaya Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Metin Aydın, Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Mahmut Nedim Barış ve AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili ile davetliler katıldı.

Aydın’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre jeotermal atıkların en fazla toprak kirliliği yaptığı üç ilden birisi olduğuna işaret eden Dr. Aydın, “Şu anda Aydın'da bulunan jeotermal santral alanları ve döşedikleri borular ile beraber, Aydın toprak yüz ölçümünün yüzde 10'u fiili olarak etkilenmekte, tarım dışı kalmaktadır. Diğer bir toprak sorunu ise jeotermal işletmelerin Aydın'daki toprakları satın alması sonrası Aydın'da toprakların mülkiyet değiştirme sürecine girmiş olmasıdır” dedi.

Aydınlıların yakın gelecekte topraksız kalma tehlikesi çok fazladır

Dr. Aydın, “Jeotermal santraller işletme sürecinde çıkardıkları akışkanları derelere ve topraklara bırakarak toprakların çoraklaşmasına, üretim dışı kalmasına da sebep olmaktadır. Tüm bu çevresel faktörlere bağlı Aydın'da kuru incir üretimi 2013 yılında 80 bin ton iken 2014 yılında 40 bin tona düşmüş,2015 'de zeytin rekoltesi yüzde 23 azalmıştır. 2015 yılında Aydın'dan Hırvatistan'a ihraç edilen incir ürünlerinin bir kısmı geri döndü. Bu geri dönen 1 kilogram incirde 19 mg sülfat saptanmış. Eskiden incirde tehlike aflatoxin iken şimdi ise sülfattır. Aydın'da jeotermaller dışında sülfat üreten sanayi tesisi yoktur. Aydın'da jeotermallerin çevreye ve sosyoekonomik yaşantıya vermiş olduğu zararların en önemli sebeplerinden birisi Aydın'daki jeotermal zenginliğinin sadece enerji üretimi için kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Aydın'da jeotermal santrallerin tarıma, çevreye verdiği zarar, halkın giderek topraklarını işini aşını kaybettiği, yoksullaştığı gerçeği ortada iken hala jeotermal işletmelerin Aydın'da temiz enerji üretiyor söylemi gerçeklikten uzak bir söylemdir. Jeotermalin Aydın'daki bu kullanım tercihi Aydın'da halkın yoksulluğuna, tarımın yok olmasına, insanların sağlığını kaybetmesine, ekosistemin yok olmasına sebebiyet vermesinden başka bir sonucu yoktur ve olamayacaktır. O yüzden Aydın jeotermal kaynakların kullanım tercihini acilen yeniden sorgulamalıdır” ifadelerini kullandı.

“AYDINLILAR BİR TERCİH YAPMAK ZORUNDA”

Aydın'da çevre kirliliğine nenden olan diğer önemli unsurun Beşparmak Dağları’ndaki maden ocakları olduğunu savunan Dr. Aydın, sözlerini şöyle tamamladı: “Yüzlerce feldspat ve kuartz maden ocaklarının faaliyetlerine bu bölgelerde izin verilmesi ile Beşparmak Dağları tüm zenginliklerini kaybetme sürecine girmiştir. Kazanç hırsı bu bölgede ne taş, ne dağ, ne canlı yaşam, ne mezarlık, ne de köy bırakmayacak boyutta artarak devam etmektedir. Aydın'da artan tüm bu çevre kirliliklerine bağlı olarak bunların insan sağlığa etkisi de giderek artmaktadır. 2010-2013 döneminde Türkiye'de kanser vakaları yüzde 18, Aydın'da yüzde 42 artmış idi. 2014 yılında Türkiye'de yaşayan 747 kişiden 1, Aydın'da yaşayan 556 kişiden 1 tanesi kanser tanısı ile kamu hastanelerine yatırıldı. Aydın'da kamu hastanelerine yatan kanser hasta sayısı Türkiye ortalamasından yüzde 34 daha fazla. Tüm bu süreç ve uygulamalardan da görüleceği üzere Aydın'da yaşayan halk enerji ve daha fazla kazanç adına, sağlıklarını, tarımını, tarım ürünlerini, gıda güvenliliğini, suyunu, toprağını, temiz havasını, ekosistemini, geleceğini, gelecek güvencesini kaybetme süreci yaşamaktadır. Aydın halkı bu sürece müdahil olmayarak ve susarak ya yok olacak ya da pek yakın zamanda topyekun bu topraklardan taşınma kararı verecektir. İşte bu noktada Aydın ve Aydın halkı ‘keşke demeden önce’ karar noktasında. Bizlere yaşam ve gelecek hakkı tanımayan bu küresel sermaye güçlerinin çöplüğü olmayı tercih ederek yok olmayı mı seçeceğiz? Ya da Aydın'ın zenginliklerini, ekosistemi koruyarak Aydın'da barış ve kardeşlik içinde, mutlu ve gelecekten umutlu, hep beraber yaşayabilmek adına halk için mi kullanacağız?”

Dr. Metin Aydın, Aydın Çevre Kurultayı’nın sonuç bildirgesini başta Aydın milletvekilleri, valilik ve belediyeler olmak üzere ilgili tüm kurumlara göndereceklerini ve de konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

20160121aw638112_02.jpg

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2016, 12:11
banner118