banner339
banner274

Aydın SGK Borçlarının Yapılandırılmasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi

SGK Aydın il müdürlüğü tarafından, sosyal güvenlik kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Aydın SGK Borçlarının Yapılandırılmasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi
banner401
banner427

SGK Aydın İl Müdürlüğü tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonda gerçekleştirilen toplantıya Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdür Vekili Tayfun Akbulut, Yedieylül Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Aydın Nasuhbeyoğlu, İl Müdür Yardımcıları Hüseyin Kurt, Mehmet Dişçi, Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Avukatı Şebnem Kutluca katıldı.

Toplantı açılışında konuşan konuşan Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdür Vekili Tayfun Akbulut, ekonomik gelişmeler nedeniyle ödeme zorluğuna düşen vatandaşların ödeme kalitelisini arttırabilmek amacıyla zaman zaman ödeme kolaylıkları içeren borç yapılandırmaları fırsatları sağlandığını belirterek, ”Bundan önce, 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10 Eylül 2014 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan kurum alacaklarının yapılandırılması hakkındaki 6552 sayılı kanunla ödeme kolaylığı sağlanmıştır. Bu kapsamdaki taksitler hala devam etmektedir. Bu defa 6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırmaya başvurmayanlar, yapılandırılması bozulanlar ve yeni oluşan borçlar için 19 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6736 sayılı kanunla yeni bir fırsat verilmiştir. Borçlarımıza önemli avantajlar sağlayan gerçekten bir fırsat olarak değerlendirebileceğimiz bu düzenlemeden yararlanmalıyız” dedi.

Yapılandırma kapsamındaki borçlar

Yapılandırma kapsamında ki borçlara da değinen Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdür Vekili Akbulut,” 2016 yılı Haziran ve önceki aylara ilişkin olup 30 Haziran 2016 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan, sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı primi ve idari para cezaları, primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, genel sağlık sigortası priminin asılları ile bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek” diye konuştu.

SGK borçlarının yapılandırılmasında ödeme şartları.

Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdür Vekili Akbulut, SGK borçlarının yapılandırılmasında ödeme şartları konusunda ise,”Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının yapılandırılmasına ilişkin bilgi vererek, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının yapılandırılmasına imkân sağlayan 6736 Sayılı Kanun, 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Böylece SGK'ya borcu olan işverenler veya sigortalılar, bu borçlarını peşin veya taksitler halinde ödeyebilmektedirler. Başvuru sırasında, borcun ne şekilde ödeneceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Taksitler halinde ödeme yapılacaksa, kaç taksit halinde ödeme yapılacağı başvuru formunda seçilecektir. Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği beyan edilmemişse, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceği kabul edilerek işlem yapılacaktır. Benzer şekilde, tercihi mümkün olmayan bir taksit sayısının seçilmesi halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını, 18 taksitten daha fazla süreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise 18 taksit süresini tercih ettikleri kabul edilerek işlem yapılacaktır. Tercih edilen taksit sayısına göre borçluya ödeme planı verilecektir. Başvuru formunda tercih edilen taksit sayısından daha uzun sürede ödeme yapılması mümkün değildir. Ödeme planı taksit tutarlarından oluşmaktadır. Taksit tutarları ise Borç Aslı + Taksitlendirme Farkı'ndan oluşmaktadır. Taksitlerin her biri için, ikişer aylık dönemlerin son günleri son ödeme günleridir. Başvuru formunda borcun taksitler halinde ödenmesi tercih edilmiş olmakla birlikte ilk taksit ödeme süresi içerisinde borcun peşin ödenmesi mümkündür. Borç tutarı bu şekilde ilk ödeme süresi içerisinde tamamen ödenirse, borç miktarı peşin ödeme şekline göre güncellenecektir” şeklinde konuştu

20161019aw877604_03-001.jpg

20161019aw877604_01.jpg

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2016, 14:25
banner218