banner141

Aydın Büyükşehir Belediyesinden vahşi depolama açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Belediyesinin Pirlibey Mahallesinde yaptığı vahşi depolamayla ilgili açıklama yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden vahşi depolama açıklaması
banner152

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; “Aydın il genelinde Aydın Büyükşehir Belediyesine ait ve Bakanlık standartlarında çalışan 3 adet Katı Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi ile İlçe Belediyelerinin çöplerini teslim edebilmeleri için 2'si yapımı devam etmek üzere toplamda 4 adet katı atık aktarma istasyonu bulunmaktadır. Bahse konu Nazilli Belediyesine 30 Aralık 2015 tarihinde yazılan yazı ile katı atıklarını düzenli depolama sahasına getirmesi gerekliliği hatırlatılmış aynı hususta 31 Aralık 2015 tarihinde Nazilli Kaymakamlığına da bilgi verilmiştir. 5216 Sayılı Kanun İlçe Belediyelerinin görev ve yetkileri başlığında açıkça belirtildiği üzere çöpün iletilmesi görevi açıkça İlçe Belediyesinin görevidir ve bunun dışındaki tüm uygulamalar gayri hukukidir. Yine 28 Haziran 2016, 07 Eylül 2016, 02 Kasım 2017 ve 21 Aralık 2017 tarihli yazılar ile Nazilli Belediyesine mevzuata uygun faaliyet göstermesi için uyarılmıştır. Son olarak da 25 Ekim 2018 tarihinde Aydın Valiliği'ne Nazilli Belediyesi'nin evsel katı atıklarını Sultanhisar Katı Atık Aktarma İstasyonuna getireceği noktasında bilgi verilmiş olunmakla birlikte, Nazilli Belediyesi halen daha mevzuata uygun uygulama yapmamaktadır. 
Tüm diğer İlçe Belediyelerimiz mevzuata uygun hareket ederken, Nazilli Belediyesi vahşi depolama yapmaya devam etmektedir. Çöp toplamanın, toplanan çöpün nakliyesi de dahil tüm maliyetini "katı atık toplama ve taşıma ücreti" adı altında vatandaşlardan alan Nazilli Belediyesi çöpü taşımanın maliyetini bahane ederek kamuoyunu yanıltmaya çalışmakta ve vahşi depolama yapmaya devam etmektedir. 
Görüldüğü gibi Aydın Büyükşehir Belediyesi çevrenin korunması noktasında gerekli tüm alt yapıyı oluşturmuş ve İlçe Belediyelerinin üzerlerine düşen yükümlülüklerini yerine getirilmesi için gerekli tüm girişimleri yapmıştır ve konunun takipçisi olmaya devam edecektir” denildi. 

aw651977_01.jpg

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 14:26
banner94