banner339
banner274

ASKİ'den katı atık açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, katı atık bedellerinin tahsiliyle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

ASKİ'den katı atık açıklaması
banner401
banner399

ASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Son zamanlarda medyada yer alan ve birtakım İlçe Belediye Başkanlarına ait olduğu iddia edilen, ilgili Belediye Başkanlarınca da inkar ve tekzip edilmeyen beyanlar ile ‘ASKİ’nin, ilçe belediyelerinin ismini kullanarak ilçelerde sahte evrakla katı atık ücreti topladığına ve bu paraların ilçe belediyeleri hesabına aktarılmadığına’ dair tamamen asılsız ve dayanaksız haberler yapılmaktadır.
Konusu ve içeriği bakımından Türk Ceza Kanunu kapsamında suç isnadı içeren asılsız ve dayanaksız bu açıklamalara ilişkin iddia ve uyuşmazlıkların çözüleceği yerler basın organları değil adli mercilerdir.
Katı atık bedelleri, ilçe belediye meclislerince 2872 sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesine dayanılarak belirlenmektedir. Katı atık gelirleri ilçe belediyelerine ait olup ASKİ Genel Müdürlüğümüzce Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tahsil edilmekte ve ilgili belediyesi hesabına aktarılmaktadır. İlçe belediyeleri adına basılmış bir ihbarname olmadığı dağıtılan ihbarnamede yer alan Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü logosundan açıkça anlaşılmaktadır. İlgili açıklamada hileli yollarla vatandaşın kafasının karıştırıldığından bahsedilmişse de bu iddia tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Zira açıklandığı üzere katı atık ile ilgili ücretin belirlenmesi tamamen ilçe belediyelerinin yetkisi dâhilinde olup bu bedellere ilişkin itirazların ve tepkilerin muhatabının da ilçe belediyeleri olması doğaldır. Buna rağmen toplanan katı atık bedellerinin ve gönderilen ihbarnamelerin kendileri ile hiçbir ilgisi olmadığına dair yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.
Genel Müdürlüğümüzün bu ücretlerin belirlenmesinde herhangi bir katkısı bulunmadığından ücretlerle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüze herhangi bir tepki yöneltilmesi de adil olmayacaktır. Genel Müdürlüğümüz yasalar ve yargı kararları doğrultusunda görevlerini ifa eden bir kamu kurumu olup birtakım İlçe Belediye Başkanlarının son zamanlarda basında yer alan katı atık bedelleri ile ilgili açıklamaları maddi ve hukuki dayanaktan yoksun, salt vatandaşlarımızın zihninde negatif bir algı yaratma çabasıyla yapılan art niyetli ve maksatlı açıklamalara siz değerli vatandaşlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini rica ederiz” denildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2016, 13:31
banner218