banner339
banner313

Ak Partili Özmen'den Varlık Fonu Açıklaması

Aydın Ak Parti İl Başkanı Ömer Özmen, tartışmalara konu olan Türkiye Varlık Fonunun kurulmasının bir borçlanma girişimi olmadığını, devletin kaynaklarını daha verimli hale getirme işlemi olduğunu söyledi.

Ak Partili Özmen'den Varlık Fonu Açıklaması
banner401
banner427

Aydın Ak Parti İl Başkanı Ömer Özmen Varlık Fonu'nun kurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye Varlık Fonu, kamu varlıklarının satışı veya özelleştirilmesi, fondaki varlıkların teminat gösterilmesi suretiyle borçlanma projesi değildir. Esas hedef devletin elindeki tüm varlıkların daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesi,kaynakların daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılarak ülkenin büyük yatırımlarının önünün açılması,olası ekonomik baskılara karşı direncin artırılması,karar alma sürecinin hızlandırılmasıdır.Yine bu yolla yüksek faiz baskısı ve ekonomideki düzensiz giriş çıkış ve manipülasyonların önüne geçilecektir" dedi.

Özmen, ülke kurumlarının satılması yönündeki eleştirilere şöyle cevap verdi. " Söz konusu değildir.Zaman içinde bunu hep birlikte göreceğiz.Bu fonu 1997 yılında uygulanan kamu tek hesabı ya da kamuoyunda bilinen adıyla havuz sistemine benzetebiliriz.O tarihte de bu uygulama çok eleştirilmişti ancak 11 aylık dönemde devlet ciddi manada tasarruf etmiş ve önemli kaynaklar elde etmişti. Varlık Fonu ile hedeflenen; hükümetin elinde bulunan varlıkların kontrolü, yönetimi ve geliştirilmesi ile yurtdışı yatırım yapmak dahil, çeşitli yatırım stratejileri oluşturmaktır" diye konuştu.

G 20 ülkeleri arasında olup da, Ulusal Varlık Fonu bulunmayan tek ülke Türkiye olduğunu ifade eden Özmen, Fonun oluşturulmasındaki esas amaçlarını sıraladı.

Fonun oluşturulmasındaki esas amaçların başında; Ülkenin büyümesine katkı sağlayacak sosyoekonomik projelerin ve sanayileşme politikalarının finansmanıdır. Türkiye’nin orta gelir tuzağından kurtulup milli gelir seviyesini yükseltebilmesinin yolu sanayileşmeyi ve yatırımı hızlandırmaktır. Ülkeler varlık fonu aracılığı ile Büyük altyapı yatırımlarına ve mega projelerine finansman sağlanmasında kaynak oluştururlar. Böylelikle mega projelerimiz hız kazanacak.Şehir hastaneleri,Kanal İstanbul gibi projeler hız kazanacaktır

Gelişmekte olan ülkeler için, ekonomide stabilizasyonun sağlanması ve ülkeyi ekonomik şoklardan korumanın bir yolu da yurt dışına yatırım yapmaktır. Varlık fonları bunu sağlamanın en iyi aracıdır.

Varlık fonları kamu yararına uzun vadeli çeşitli enstrümanlarla yatırım yapabilir ve çok daha yüksek getiri elde edebilirler.Özel sektörün yatırım yapmaya çekindiği bazı alanlarda fon uzun vadeli yatırımlar yapabilecektir.

Yurt dışında yapılan yatırımlar açısından fon sahibi ülkelere politik manevra ve güç alanı oluştururlar. Özellikle siyasi açıdan ülkeler arası ilişkilerin güçlenmesine fayda sağlarlar. Ülkelerin uluslararası kredibilite puanlarını pozitif yönde etkilemekle birlikte, Ülkelerin uluslararası şoklara karşı güçlenmesini de sağlamaktadır.

Türkiye Yatırım Fonu Sağlayacağı Faydalar

Ulusal Varlık Fonu ile devlet bütçesi, ihracat ve diğer gelir / giderde oluşacak değişimden korunacak, sosyo-ekonomik gelişimler fonlanacak, döviz rezervi kullanımında elde edilenden daha fazla gelir elde edilmesi sağlanabilecektir.

Stratejik önemi olan şirketler ve/veya ülke ekonomisi açısından önemli sektörlere/yatırımlara finansman sağlanacaktır. Türkiye’de varlıkların menkulleştirilerek finansman oluşturması ile, ülke kredibilitesi iyileştirilecek ve Kamu kesimi borçlanma oranını arttırmadan hem ulusal hem de uluslararası piyasalardan fon elde edilecektir.

Ülke ekonomisi açısından önemli sektörlerin sürdürülebilirliği için finansal disiplinin artırılması ve gerektiğinde satın almalarla küresel ölçekli şirketlere dönüştürülebilecektir. Eximbank ve Türkiye Kalkınma Bankasına ihracat ve yatırım için destek sağlayacaktır. Şeffaf ve güçlü kurumsal altyapısı ile uluslararası yatırımcıların Türkiye’de doğrudan yatırım yapmalarını teşvik edecektir. Türkiye’nin uluslararası stratejik hedeflerine uygun olarak, TVF fonları Türk şirket ve müteahhitlerinin uluslararası projelerine ortak olabilir ya da destek sağlayabilir.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2017, 18:44
banner218