banner339
banner274

2008'den önce görevde olan röntgen teknisyenlerine iyi haber

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, Sağlık-Sen’in girişimiyle 2008'den önce görevde olan röntgen teknisyenlerinin mağduriyetinin önlendiğini belirtti.

2008'den önce görevde olan röntgen teknisyenlerine iyi haber
banner401
banner427

Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, “Bilindiği üzere 5510 sayılı kanuna tabi olarak çalışıp fiili hizmet süresi zammından yararlanan röntgen teknisyenlerinin 360 gün için eklenen 90 günlük fiili hizmet süresinde kesintiler yapılmakta idi. Sağlık-Sen üyesi Mustafa Talat Erdem, 2008 tarihinden sonra 5510 sayılı kanuna tabi çalışmalarının da daha önce yürürlükte olan 5434 sayılı kanuna göre değerlendirilmesi ve bu doğrultuda fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması talebiyle sendikamız Sağlık-Sen’in de takibi ile dava açtı. Talebi görüşen Ankara 5. İdare Mahkemesi, 2008 tarihinden önce 5434 sayılı kanun yürürlükteyken göreve başlayan röntgen teknisyenlerinin bu kanuna tabi olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle (01.10.2008 tarihinde 5510 sayılı kanun yürürlüğe girmiş ve 5434 sayılı kanun mülga olmuş olsa dahi) fiili hizmet süresi zammından kişinin kesintisiz yararlanması gerektiği, 5510 sayılı kanun kapsamında değerlendirilen çalışmaları ve kesinti yapılan uygulamayı hukuka uygun bulmayarak iptal kararı verdi. Mahkeme, kararında ayrıca, 5510 Sayılı Kanun’un geçici 4. Maddesinde; Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce göreve başlayanların, fiili hizmet süresi zammı hakkındaki uygulamaların daha önceden yürürlükte olan 5434 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılacağının hüküm altına alındığına vurgu yaptı” dedi.

Kararın getirdikleri hakkında bilgi veren Karaer, “Bu kararla birlikte 5434 sayılı kanuna tabi olarak örneğin 20 yıllık çalışması olan bir röntgen teknisyeni, 4 yıla bir yıl (360 güne 90 gün) olarak verilen yıpranma payı sonucunda emekliliğe 5 yıl daha erken hak kazanmış olacak ve emekli ikramiyesi ve emekli maaşı da bu doğrultuda hesaplanacaktır. Kazanılan bu dava, şahsi olup, bu durumda olan röntgen teknisyenlerinin aynı haktan faydalanmak için dava açmaları gerekmektedir. Bu süreçte, sendikamız dava açacak üyelerimize hukuki destek verecek, ayrıca genelin bu haktan faydalanması için de çalışmalarını sürdürecektir” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2017, 17:02
banner218