Aydın Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, 2024 yılı Kurban Bayramı hazırlıklarını görüşmek üzere Vali Yardımcısı Ali Murat Kayhan başkanlığında toplandı. Toplantıda, kurban kesmek isteyen vatandaşların dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre güvenliği ile temizliğine uygun şekilde kurbanlarını kesebilmeleri için gerekli düzenlemeler ele alındı.

Söke’de zararlı sinek tuzakları kontrol edildi Söke’de zararlı sinek tuzakları kontrol edildi

2024 yılı Kurban Bayramında dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre güvenlik ve temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili şartların düzenlenmesi için Aydın Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu Vali Yardımcısı Ali Murat Kayhan başkanlığında toplandı.

Toplantı sonunda 37 maddelik karara imza altına alındı. Alınan kararlardan öne çıkanlar ise şunlar oldu; "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili Yönetmelikler ile 11/05/2024 tarihli ve 32543 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda, bütün kurum ye kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmelerine, 2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda Aydın İlinde Kurban Bayramından 1 ay önce kurban satış yerleri hazır hale getirilir ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmez, İlimize giriş noktalarında, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri elemanlarınca denetim ve kontrollerinin birlikte yapılmasına, hayvan taşıma ihtimali bulunan kamyonların tamamının durdurularak kontrol edilmesine ve özellikleri belgelerine uymayan hayvan sevkleri ile raporsuz hayvan sevkleri hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanmasına, kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin etkinliğini artırmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca yeterli sayıda araç gereç ve personel görevlendirilmesine, ayrıca yol kontrollerinde kullanılmak üzere motorize ekiplerin ilgili kurumlar tarafından oluşturulmasına, denetimler esnasında, Yurt içi Veteriner Sağlık Raporu ve beraberinde bulunması gereken belgeler olmadan kaçak olarak yapılan hayvan sevklerinin tespiti halinde hayvanların yed-i emin ile sahibine teslim edilerek hayvan sahibinin göstereceği bir işletmede karantinaya alınmasına, hayvan sahibinin karantina için yer gösterememesi durumunda, masrafları hayvan sahibince karşılanmak üzere başka bir yerde karantinaya alınmasına ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddeleri gereğince, gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına, yed-i emine muhalefet edilmesi durumunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının Kaymakamlar başkanlığında toplanarak belirlediği kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerine ait koordinatları, sahip kişi/kurum adı ve TC/Vergi numarası bilgilerinin listelenerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve Aydın İl Müftülüğüne en geç 24.05.2024 tarihine kadar bildirilmesine; 2020 yılı itibari ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce TÜRKVET sistemi üzerinde tüm geçici kurban satış ve kesim yerleri kapatılmış olup, sistem üzerinde Aydın iline canlı hayvan sevklerinin mümkün olabilmesi için, belirlenen geçici kurban satış yeri listesinin İl Sistem Sorumluları tarafından TÜRKVET’e kaydedilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."