Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü “Sağlıkta Performans sisteminden derhal geri vazgeçilmesi gerektiğini belirterek “Hastaneler işletme, hastalar müşteri değildir” dedi.

Söke Ticaret Borsası’nda başkanlar güven tazeledi Söke Ticaret Borsası’nda başkanlar güven tazeledi

ÇIKAN YÖNETMELİK SORUNLARA ÇARE OLMAYACAKTIR
Aydın Tabip Odası Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanlarına yönelik çıkartılan performans ile ilgili yönetmeliğe tepki gösterdi. Sağlıkta daha iyi bir performans sistemini tartışmak yerine, performans sisteminin terk edilmesi gerektiğini belirten Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü “ Çıkan yönetmelik sorunlara çare olmayacağı gibi, sorunları daha da artıracaktır.  Performans daha fazla özensiz hasta bakma, gereksiz tetkik ve tedaviler, gereksiz ameliyatlar, iyileşmeyen hastalar, tükenmiş sağlık çalışanları demektir. Sağlıkta şiddeti artıran en önemli faktörlerden bir tanesidir. Sağlıkta dönüşüm programı çökmüştür. Performans ne hastaları, ne sağlık çalışanlarını mutlu edememiştir. Üstelik kışkırtılmış sağlık sistemi ile kamunun yükü sağlık alanındaki sorunlara çare olamadan artmıştır” dedi.
ÇALIŞMA BARIŞI BOZULACAKTIR
Sağlığın bir ekip işi olduğunun altını çizen Karagözlü” Sadece hekimlere yapılacak göstermelik iyileştirmeler çalışma barışının bozulmasına neden olacaktır. Sağlıkta birinci basamak yok sayılamaz. Oda olarak yeni performans yönetmeliğinin hakkaniyetsiz olduğunu belirtiyor ve daha iyi bir performans sistemini tartışmak yerine, performans sisteminin terk edilmesi gerektiğine savunuyoruz. Hastaneler işletme, hastalar müşteri değildir. Derhal bu sistem terk edilmelidir. Hastaların yeterli sürede muayene ve tedavi olabildiği müşteri değil, hasta olarak görüldüğü, sağlık çalışanlarının tek kalemde emekliliğe yansıyan insanca yaşamasına yetecek adil bir ücretlendirmenin yapılmasını istiyoruz.  Hem hastaların, hem sağlık çalışanlarının mutlu olacağı kamucu yeni bir sağlık sisteminin inşası mümkündür” diye konuştu.