Aydın Sağlık Platformu üyeleri Konya Şehir Hastanesi’nde görevi başında öldürülen Dr. Ekrem Karakaya için bir araya geldiler.

Kuşadası’nda satırlı bıçaklı kavga: 2 yaralı Kuşadası’nda satırlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

Konya Şehir Hastanesi’nde görevi başında öldürülen D.R Ekrem Karakaya için bir araya gelen Aydın Sağlık Platformu üyeleri ,  Sağlık çalışanlarına şiddetin son bulması için iki iş bırakma eylemi yaptılar.
Aydın Devlet Hastanesi Poliklinikler önünde bir araya gelen Aydın Sağlık Platformu üyeleri Dr. Ekrem Karakaya’nın resmine karanfiller bıraktılar, saygı duruşunda bulundular . Platform adına basın açıklaması yapan Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagöz “Üzgünüz, öfkeliyiz,  sorumlulardan hesap soracağız. Biz Sağlık, emek ve meslek örgütleri olarak bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık.  Sağlıkta şiddetin münferit bir olay olmadığını bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu gerekçeleriyle birlikte tekrar, tekrar ifade ettik. Sağlık kuruluşlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada  değişiklik yapılmasını önerdik. Ancak tüm utarılarımız görmezden gelindi. Bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi. Sorumlular bu durumu arada bir kınamak dışında bir adım atmadı. Kınamanın bir işe yaramadığı ve sağlıkta şiddet olgusunun çığırından çıktığının Bakanlık  da farkında olacak ki, sağlıkta şiddet istatistiklerinin yar aldığı “Beyaz Kod”  verileri tüm ısrarlarımıza ve konuya dair dava açmamıza rağmen toplumla paylaşılmamaktadır.  Sağlık emekçilerine en ufak bir zararın gelmesine tahammülümüz yoktur. Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur ve sorun çözmeye niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. Bugün ve yarın iş bırakıyoruz” dedi.

d856de02-7739-4baf-b7c6-6851ec8b646b46e32b20-f671-4521-b9e1-9f8534ebdbb62ea2eba3-e50b-48ab-ae0a-57a62b0a3f8a