banner83

'Aydın leş gibi kokarken, hiç kimseden ses çıkmıyordu!'

Geçen hafta yayınlanan yazımla[1] Germencik’teki ruhsatsız santrallerle ilgili olarak Aydın Valiliği’ne ve Germencik Belediyesi’ne sorular sormuştum. Bir hafta boyunca ne Aydın Valiliği’nden, nede Germencik Belediyesi’nden hiçbir açıklama gelmedi. Fakat işin ilginç yanı Aydın Valisi ve Germencik Belediye Başkanı bir araya gelerek bu durumu değerlendirdiler.

Ortada nasıl çözüleceği belli olmayan büyük bir sorun var.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tarafından belgelerin verildiği 20.09.2019 tarihi itibariyle, tespit edilen durum neydi?

 

1-Germencik’te faaliyette olan 16 tane jeotermal elektrik santralinden sadece 5 tanesinin “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” var. Geri kalan 11 tane santralin “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” yok.

2-Germencik’te faaliyette olan 16 tane jeotermal elektrik santralinden 16 santrallerden sadece 14 tane jeotermal elektrik santralinin “Yapı Kullanma İzin Belgesi” var. 2 tane santralin “Yapı Kullanma İzin Belgesi” yok.

Herkeste bir telaş. “Ne yapmalı? Nasıl etmeli?” sorularının yanıtlarını arıyor.

 

 

A.Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş hiçbir açıklama yapmadı.

Öncelikle Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e ilgili bilgi ve belgeleri 20.09.2019 tarihinde açıkladığı için teşekkür ediyorum.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 31.03.2019 tarihinde seçildiği günden itibaren, Germencik’te faaliyette olan JES ile ilgili olarak kendisini destekleyen çevrecilere “ben sizinle beraberim, ne yapılması gerekiyorsa birlikte yapalım” söylemini kullandı. Fuat Öndeş’in Belediye Başkanı seçilmesinden sonra, Nisan 2019 da Germencikte faaliyette olan JES nin ruhsatlarının olmadığına ilişkin iddiaların bulunduğu, bu hususta ne yapacağı sorulduğunda ise, yeni seçildiğini, durumu araştırdığını, yasaların gerektirdiği ne ise onu yapacağını söyledi.

Fakat Fuat Öndeş, 31.03.2019 tarihinde Germencik Belediye Başkanı seçildikten 6 ay sonra, 20.09.2019 tarihinde Aydın Çevre ve Doğa Derneği’ne bu hususta açıklama yaptı.

Fuat Öndeş, Belediyede ruhsat dosyalarında tüm bilgi ve belgeler hazır olduğu halde bunları neden 6 ay gecikmeyle açıkladı? Bu sorunun yanıtlanması gerekli. Çünkü, 31.03.2019 yerel seçimlerinin yapıldığı sırada, 16 tane jeotermal elektrik santralinden 8 tanesinin “Yapı Kullanma İzin Belgesi” bulunmadığı halde, neden 6 santral için 29.05.2019, 17.06.2019 ve 08.07.2019 tarihlerinde on tane “Yapı Kullanma İzin Belgesi” verildi. Yani Fuat Öndeş’in Belediye Başkanı olduğu dönemde verildi bu ruhsatlar. Aşağıda belgeleri tarih ve sayılarına ilişkin belgeleri de sizlerle paylaşıyorum.

 

germencik-2.jpg  

Bu “Yapı Kullanma İzin Belgeleri”nin düzenlenmesinde Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in bilgisi var mı? Bilgisi varsa bugüne kadar verilmeyen bu “Yapı Kullanma İzin Belgeleri” neden verildi?

Fuat Öndeş’in Germencik faaliyette olan JES ile ilgili ruhsat bilgi ve belgeleri 20.09.2019 tarihinde açıklamasından sonra herhangi bir santral için “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” verildi mi? Bu konuda da “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” verildiğine ilişkin söylentiler ortada dolaşıyor.

Germencik’te faaliyette olan 16 tane jeotermal elektrik santralinden, 20.09.2019 tarihi itibariyle “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” bulunmayan 11 tane santralle ilgili olarak yasal işlem yapıldı mı?

“Yapı Kullanma İzin Belgesi” olmayan 2 santral için yasal işlem yapıldı mı?

“İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” ve “Yapı Kullanma İzin Belgesi” olmayan santraller hakkında mühürleme, faaliyetin durdurulması ve idari para cezası işlemi uygulandı mı?

Bu soruların yanıtı verildikten sonra Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in neyi amaçladığını, Germencik’te yaşanan çevre kirliliğine karşı net tavrını öğrenmiş olacağız.

 

 

B. Aydın Valiliğinden hiçbir açıklama gelmedi.

Germencik’te bulunan jeotermal elektrik santrallerinin tüm denetim yetkisi doğrudan doğruya Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne aittir. Bu anlamda, JES’nin yasal sınırlar içinde, doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını, çevreye zararlı atıklar bırakıp bırakmadığını, her türlü önemin alınıp alınmadığını, santrallerin yasal bütün belgelerinin tamamlanıp tamamlanmadığını denetleme ve her türlü kararı alma yetkisi Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne aittir.

Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” ve “Yapı Kullanma İzin Belgesi” alınmadan açılan her türlü faaliyet ve işyeri yetkili idareler (Germencik Belediyesi ve Aydın Valiliği) tarafından derhal mühürlenerek faaliyetleri durdurulur.

Yasal durum bu şekilde olmasına rağmen, bugüne kadar Aydın Valiliğinden hiçbir açıklama yapılmadı.

 

 

C.Hiçbir siyasi partiden ve hiçbir milletvekilinden bir açıklama gelmedi.

Germencik’te faaliyette olan 16 tane jeotermal elektrik santralinden sadece 5 tanesinin “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” var. Geri kalan 11 tane santralin “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” yok. Germencik’te faaliyette olan 16 tane jeotermal elektrik santralinden 16 santrallerden sadece 14 tane jeotermal elektrik santralinin “Yapı Kullanma İzin Belgesi” var. 2 tane santralin “Yapı Kullanma İzin Belgesi” yok.

Böylesi önemli bir hukuksuzluk ortaya çıkarılmış olmasına rağmen, bugüne kadar hiçbir siyasi partiden ve hiçbir milletvekilinden bir açıklama gelmedi.

AKP nin enerji politikası nedeniyle bu hususta açıklamanı yapması elbette beklemiyorum. Fakat CHP’nin ve milletvekillerinin sessiz kalmasını, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in olayı bu kadar sürüncemede bırakmasını anlamakta zorlanıyorum.

 

 

D.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan bir açıklama gelmedi.

Aydın ilinin 17 ilçesinin ekolojik dengesini korumakla, insanlara yaşanabilir bir alan sağlamakla görevli Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Lafa gelince “Topuklu Efe” tabirini dilinden düşürmeyenlerin, böylesi bir hukuksuzluğa karşı sessiz kalması son derece ilginç.

 

Bunun takdirini okurlarıma bırakıyorum.

 

 

 

Velhasıl kelam, Germencik’te faaliyette olan 16 tane jeotermal elektrik santralinden 20.09.2019 tarihi itibariyle 11 santralin “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” ve 2 santralin “Yapı Kullanma İzin Belgesi” bulunmamasına rağmen bunca yıldır çalışmasına izin verildi. Bu hukuksuzluğa izin verenler, göz yumanlar, hukuksuzluğu görmesine rağmen görevlerine yapmayan kamu görevlileri suç işlemektedir.

 

Ne yazık ki hiç kimseden ses çıkmıyor.

 

Gelecekte Aydının bu günleri anlatılırken “Aydın leş gibi kokarken, hiç kimseden ses çıkmıyordu!” diyecekler.

 

banner102