banner339

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Özlem Çerçioğlu ile otizm merkezini konuştuk

Değerli okuyucularım, hayatta en büyük varlık sebebimiz ailelerimiz ve çocuklarımız. Allah’ın en büyük armağanı olan çocuklarımız için yapamayacağımız şey yoktur diye düşünüyorum bu hayatta.

Milyonlarca aile çocuk sahibi olabilmek için Allah’a yürekten yalvarır, çocuğu olduktan sonra hiçbir baba ve anne, çocuğunun kokusunu duymadan duramaz.

Her anne ve baba çocuğu için canını verir, onu her türlü kötülükten korur, sağlığı için canını verir, eğitimi için inanılmaz harcama yapar.

SAYIN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU İLE OTİZM ÜZERİNE KONUŞTUK…

Değerli okuyucularım Sayın Özlem Çerçioğlu’nun Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasında en göze çarpan tarafı SOSYAL BELEDİYECİLİK YAPARAK HALKIN GÖNLÜNÜ kazanmasıdır. Halkının aç yatmaması, üşümemesi özellikle kadınlar ve çocuklar üzerine yaptığı sosyal belediyeciliktir.

Sayın Özlem Çerçioğlu’nun bu yönünü çok beğenirim.

Bir şehirde yöneticiler, yetim ve öksüz çocuklara hizmet etmeliler benim ölçüm budur.

Şehrin yetim ve öksüz çocuklarına hizmet etmeyen idarecilere sesleniyorum, fabrika yapabilirsiniz yol, köprü, sanayi sitesi yapabilirsiniz ÇOCUKLARA hizmet etmiyorsanız geleceğimize hizmet etmiyorsunuz demektir.

Ben bu hizmeti tatmış bir insanım.

10 yıl yetime hizmet ettim. Babası annesi ölmüş çocuklara hizmet eden DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİNDE Yatırımlardan Sorumlu başkanlık yaptım. Sayısız eser bıraktık.

Yetime hizmet ettiğim için huzurluyum size de çocuklara ve yetim çocuklarına hizmet etmenizi tavsiye ederim.

 

Sayın Başkan, Aydın merkezde yapmış olduğunuz OTİZM merkezi açılışına www.aydinpost.com Genel Yayın Yönetmeni Sn. Erman Çetin ile katıldım.

Çok hayırlı bir eserdi nereden bu konu ortaya çıktı bize biraz otizmi anlatır mısınız?

Ahmet ağabey, otizm konusu benim seçim beyannamemde var. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak etrafımda Aydın halkımın içinde otistik çocukların gün geçtikçe çoğaldığını görüyorum.

 

Birçok aile bu konuda benden yardım istemeye gelince konuyu inceledim. Öncelikle öncelik le otizmi anlatayım. Halkımız da bu konuyu öğrensin bize destek olsun böyle çocuklarımızla ilgilensinler.

Bu aileler yalnız değiller ben yanlarındayım.

OTİZM NEDİR?

Konuyla ilgili çok araştırma yaptım, çok eser okudum, bir eseri yapmadan önce o eserin kime niye niçin yararlı olduğunu bilmem gerekirdi. İşte bunun otizm merkezinin yaparken İstanbul Merkezli Tohum Otizm Vakfının öğretmen eğitmen araç gereç hazırlanmasında kendilerinin tam desteğini aldım.

OTİZM

Otizm, doğuştan gelen, beyin ve sinir sisteminin yapısal ve / veya işlev farklılığından kaynaklandığı düşünülen nöro biyolojik bir rahatsızlıktır.

Doğumdan sonraki ilk üç yılda belirtileri görülen otizm, yaşam boyu devam eder. Sözel beceri ve iletişim gibi sosyal etkileşimi olumsuz etkileyen rahatsızlık; tekrarlayıcı davranışlardır.

Otizm tanısı alan 0-3 yaşındaki bebeklere iyi bir iyileştirme programı uygulandığında otizmin etkileri önemli ölçüde azaltılabilir.

Tam olarak tedavi edilemeyen otizmin kişi ve kişinin yakınları üzerindeki etkileri, dil ve konuşma terapisi, eğitim desteği, mesleki terapi gibi uygulamalarla azaltılabilir.

Otizm davranış ve düşünce bozukluğu olarak da bilinen otizm, doğuştan gelen, beyin ve sinir sistemine ait yapıların farklılığından ve işleyiş tarzından kaynaklanan nöro biyolojik bozukluktur.

Tekrarlayan davranışlar, kısıtlı sosyal beceriler gibi belirtilere neden olan hastalığın belirgin özelliklerinden biri de konuşma olmaksızın kurulan yani sözel olmayan iletişimdir.

 Yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan ve ömür boyunca devam eden otizm, her kişide farklı belirtiler gösterebilir.

Otizm belirtilerinin fark edilmesi çoğunlukla 2 ya da 3 yaşını bulur. Ancak bazı vakalarda belirtilerin erken ortaya çıkmasına bağlı olarak kişi, 18 aylıkken de tanı alabilir. Erken dönemde alınan otizm tanısı, kişinin ilerleyen yıllarda ortaya çıkması beklenen olumsuzlukların azaltılmasına yardımcıdır.

OTİZM rahatsızlığının erkek ve kız çocuklarına göre yakalanma oranı nedir? Ve belirtileri nedir?

Okuduğum eserlerden, izlediğim yabancı kaynaklardan size alıntı yaparak anlatayım;

Kadınlara oranla erkeklerde 4 kat daha fazla görülmekte otizm.

Otizmlilerin yaklaşık olarak %70'inde zekâ geriliğine neden olurken %10'luk kesiminde üstün zekâ bulgularının görülmesine yol açar.

Otizmli bireylerin her birinin, bir diğerinden farklı güçlü yönleri ve zorlandıkları alanlar bulunur.

Otizmli kişilerin genellikle hafızaları güçlüdür. Alışkanlıkları ve kuralları takip edebilir. Ancak dikkat ve odaklanma, sosyal etkileşim, duyusal değerlendirme, planlama ve değerlendirme yetileri genellikle zayıftır.

Ancak her otizmlinin farklı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı durumlarda otizme ek olarak kişide, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, duygu durum bozukluğu, uyku bozuklukları ve epilepsi gibi psikolojik ve nörolojik rahatsızlıklar görülebilir.

Otizm Belirtileri Nelerdir?

  • Otizmin en yaygın belirtileri arasında ses çıkarma konusundaki gecikmedir. 6 ila 12 ay arasında otizmli bebeklere ismiyle seslenildiğinde tepki vermez ya da seslen kişiyi duymazlıktan gelircesine bir tavır sergiler.
  • 10. ay itibariyle el işaretleri ile iletişim kurmaz. Bazı durumlarda el işareti yapmak için ebeveyninin elini kullanır.

  • Çoğunlukla göz teması kurmaz ve mimik kullanmaz. Ebeveyninin kucağına gitmek istediğinde ona doğru uzanmaz ya da tipik olarak ellerini yukarı doğru kaldırmaz. Ellerini çırpmak, parmak şıklatmak ya da sallanmak gibi hareketleri tekrar eder. Beden dili kullanıldığında çoğunlukla sert ve kabadır. İki yaşında 50'den az sözcük çıkarır ya da hiç konuşmaz. Cümle kurabilse de tek kelimeyle iletişim kurmayı tercih eder. Otizm belirtileri; iletişim, sosyalleşme, davranış ve duyusal alanlarda farklı olarak incelenebilir. Otizm varlığında görülen semptomların bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:

İletişim

Duygu, düşünce, bilgi alışverişi yapılmasına olanak tanıyan iletişim, gereksinimlerin ifade edilmesi ve diğer kişileri anlama becerisi olarak da tanımlanabilir. Otizmli kişilerde konuşma becerisi olsa da aşağıda listelenen iletişim güçlükleri görülebilir:

Diğer insanları anlamama,

Söylenenleri kelime anlamının haricinde mecazi olarak anlayamama,

Çok anlamlı ve eş sesli kelimelerin karıştırılması, konuşmaya başlama ve devam ettirme güçlüğü, sözcük ve ifadelerin sürekli tekrar edilmesi.

Sosyalleşme

Otizmlilerin iletişim alanında yaşadıkları güçlükler, onların sosyalleşme becerilerini de olumsuz yönde etkiler. Sosyal kuralları tam olarak anlayamayan otizmli kişiler, diğer insanların arasına nasıl katılacaklarını bilemez. Çoğunlukla diğer kişilere karşı kaba bir tavır sergiler. Sosyal açıdan yetersiz olan otizmliler, dikkati toplama ve sürdürme konusunda zorluk çeker. Çevresindeki uyaranları ayırt edemez. Jest ve mimikleri doğru şekilde algılayamaz ve uygulayamaz. Otizmli kişiler; sıra bekleme, kurallara uyma, etkinliği bitirme, yönergelere uyma gibi konularda zayıftır. Oyun kurma ve sürdürme konusunda güçlük yaşar. Kendisiyle iletişim kurulduğunda nadiren gülümser ya da sesleri taklit eder.

Davranış

Otizm, çoğunlukla tekrar eden davranışlara yol açar. Bu da kişinin, net alışkanlıklarının oluşmasına yol açar. Otizmli kişiler değişikliklerden hoşlanmaz ve belirli bir konuya güçlü bir şekilde ilgi duyabilir. Bu, onların saplantılı şekilde davranmalarına ya da konuşmalarına yol açabilir. Otizmli kişiler çoğunlukla aynı bedensel hareketi ya da el ve kol hareketini sürekli olarak tekrar eder. Bu kişiler rutinleri sever, rutinlerin dışına çıkmaktan hoşlanmaz.

Duyusal Değerlendirme

Beynin duyu organlarından aldığı uyaranları alma ve kullanma biçimi, duyusal değerlendirme olarak tanımlanabilir. Duyusal değerlendirmede oluşan farklılıklar otizmli kişinin günlük davranışlarını etkiler. Farklı bir deyişle, diğer kişiler tarafından normal karşılanan şeyler onlar için çok heyecan verici, çok üzücü ya da endişe verici olabilir. Duyusal değerlendirme güçlüğü çoğunlukla işitsel, koku ve tat alma, dokunma, görme, hareket gibi uyaranlara karşı aşırı tepkilere yol açar. Ayrıca insanlar ve nesnelere karşı da diğer kişilerin anlamakta zorlandığı şekilde farklı tepkiler verebilir.

Yukarıdaki tüm bilgiler okuduğum eserlerden alıntıdır. Ben bir anneyim, anne olarak bu konularda çok hassasım. İşte bu hassasiyetimle AYDIN OTİZM MERKEZİNİ kurdum.

Kurarken Tohum Otizm Vakfının danışmanlığı, eğitimini ve yardımlarını alıyorum.

  

Değerli okuyucularım uzmanlar, hamile anneler hamilelik döneminde, FOLİK asit kullanımının otizmin ortaya çıkma riskini azalttığı söylüyor.

Özlem hanım kurduğunuz bu otizm merkezinde otistik çocukların eğitimini anlatır mısınız?

Bu merkezde çocuklar haftada 30 ila 40 saat eğitim görüyorlar. Aksi takdirde çocuk üzerinde sonuç alınmadığını eğitimciler söylüyor. Devlet ise 8 saatini karşılıyor.

 

Şu anda Aydın ilinde benim kurduğum OTİZM MERKEZİ gibi yer yok. ADÜ’de tanı merkezi olduğunu duyuyorum ama tedavi merkezi yok.

Otizm merkezinde şu an 60 çocuğumuzu TOHUM OTİZM VAKFI nezaretinde ergo terapist, duyu eğitimi, denge Eğitimi, psikoloji eğitimi spor eğitimi gibi eğitimler yaptırıyoruz. otizm merkezinde sayıyı 120 öğrenciye çıkaracağım.

 

Otizmli zengin çocukları İzmir’de çok yüksek paralara eğitiliyor ama fakir çocuklar için böyle bir imkân yok.

Devletin bu konuya eğilmesi gerekir. İşte Aydınlı fakir aile çocukları için bu merkezi kurdum.

Tohum Otizm Vakfı eğitimcileriyle planlanan eğitim programıyla; uzman eğitmenler eşliğinde 0-12 yaş aralığındaki otizmli çocukların bilişsel, sosyal, duyusal ve fiziksel gelişimleri ve etkileşim temelli hareket etkinlikleri bireysel özel eğitimler ile desteklenecek.

Her çocuk için hazırlanacak bu bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla, erken yaşta yoğun eğitim verilerek otizm belirtilerinin en aza indirilmesini hedefliyorum.

Destek Merkezi’nde ayrıca ailelere de psiko sosyal destek sağlanacak. Bunların yanı sıra, yapılacak taramalar ve gelişim takibiyle otizmin erken çocuklukla fark edilmesi için il genelinde farkındalık yaratacağım.

Özlem Hanım, otizm konusunda daha ileri hedefiniz nedir?

Ahmet ağabey, geçmişte yapmış olduğum sosyal projelerle Türkiye’de Aydın Büyükşehir olarak diğer belediyelere rol model olduk. Sayısız belediye projelerimizi incelemek ve uygulamak için Aydın iline geliyor.

Otizm eğitimi konusunda Türkiye’de bir numara olacağız.

Tüm Türkiye’ye örnek olacağız.

Farkındalık yaratacağız.

banner188

banner344

banner343

google-site-verification=XM_gwNkBaKM19LDHoKaTOmBzvkdlKwOdKMcUtov1R-k