AVM yönetimleriyle kiracılar arasında kronik sorun haline gelen ‘ortak giderler ve ortak gelirler’ tartışması Ticaret Bakanlığı’nın hakemliğinde çözüme bağlandı. Bakanlık, tarafların katılımıyla Alışveriş Merkezleri Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle ilk olarak “Ortak gelir, ortak gider ve yönetim gideri” tanımlamalarıyla tartışmalı üç konunun sınırları çizildi. Buna göre, “Ortak kullanım alanlarından elde edilen geçici kiralama, reklam, pazarlama, kültürel ve sanatsal faaliyet, baz istasyonu, ATM ve diğer ortak kullanım alanı gelirleri ile alışveriş merkezi yönetimlerince işletmelerden alınan gider avansları” ortak gelir olarak tanımlandı.

Ortak gider sınırları ise “Ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, doğalgaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım ve onarım, güvenlik, temizlik ve sağlık giderleri gibi alışveriş merkezinin aynına ilişkin olmayan ortak kullanım alanı giderleri ile yönetim giderleri” olarak değiştirildi. Sık sık “AVM’de çalışmayan yöneticinin parasını da bize ödetiyorlar” itirazına neden olan “yönetim gideri” de tanımlanarak, “Alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu yönetim personelinin göreviyle ilgili giderleri” şeklinde sınırlandırıldı.

Yönetmeliğin “ortak gider paylaşımı” başlıklı 11. maddesinde yapılan değişiklikle AVM’nin perakende işletmelerden reklam, pazarlama ve danışmanlık giderleri gibi ortak gider niteliğine haiz olmayan giderler ile belgelendirilmeyen giderler için herhangi bir bedel tahsil edemeyeceği hükme bağlandı. Ortak giderler için avansın, bir önceki yılın kesinleşen ortak giderlerinin yeniden değerleme oranında arttırılarak hesaplanacağı belirtildi.

ORTAK GİDERLERE TÜRK LİRASI ÖDEME ŞARTI