Enflasyonun dikkati çeken artışı neticesinde asgari ücret düzeyi de artırıldı. Ancak bu artışın reel gelirde yani satın alma gücünde anlamlı bir etki yapabilmesi fiyatlar genel seviyesindeki artışın yani bir anlamda enflasyonun frenlenmesine bağlı olacak. Aksi takdirde ücret – fiyat artışları sürekli olarak birbirini tetikleyecek.

Milliyet'ten Cem Kılıç haberine göre; asgari ücretin artması işletme maliyetlerini de artıracak. Bir önceki aya göre işgücü giderlerinde yüzde 29.3, asgari ücret desteğinden yararlanılması durumunda yüzde 27.6’lık artış meydana gelecek. Bu artış işletme giderleri içinde işgücü giderlerinin oranını yükselecek.

İşgücü maliyetlerindeki artış sigorta prim teşvikleri, işbaşı eğitim programı ve MESEM gibi programların önemini daha da artırdı. Rekabet edebilme açısından teşvikler işletmelerin öncelikli konuları arasında yer almalıdır. Bu bağlamda özellikle önümüzdeki yıl bitmesi öngörülen sigorta prim teşviklerinin devam etmesi önemli.

Bu amaçla işletmelerin var olan sigorta prim teşviklerinden tam olarak faydalanabilmeleri ve böylece artan maliyetleri bir ölçüde olsa azaltabilmeleri için şu hususları dikkatle yerine getirmeleri önemli olacaktır:

Teşvik analizleri daha detaylı yapılmalı.

İşbaşı Eğitim Programı, MESEM programları için daha aktif olunmalı.

İBEP işveren katkı payı ödemeleri ile program cazip hale getirilmeli.

İşe alım ekiplerinin teşvik uygunluğu olan personel seçimi için bilgilendirilmeleri sağlanmalı.

Ücret makası daralır

Asgari ücretin üzerinde çalışanlar da dolaylı olarak asgari ücret artışından etkilenecek. İşyerinde 1 – 2 yıl kıdemi olan işçiler ile işe yeni girenler arasındaki ücret makası daralacak. Bu nedenle işyerleri muhakkak ücret politikalarını tekrar gözden geçirmeli. Bu amaçla:

İşyerinde ücret değerlendirmesi sistemi çalıştırılmalı ve pozisyon, iş ve verimlilik esaslı bir sistemle ücretlerdeki artış oranı kararlaştırılmalı.

İşyeri içi ücret dengesizlikleri önlenmeli ve beceri yönetimi çerçevesinde süreç hassas yönetilmeli.

Asgari ücret desteği tekrar devreye girdi

İkinci altı ay için asgari ücret belirlenirken, “asgari ücret desteği” de tekrar yürürlüğe girdi. Ocak ayında asgari ücret desteği kaldırılmıştı. Tekrar devreye sokularak devlet de yeni asgari ücret seviyesini belirlerken fedakarlık yapmış oldu.

Asgari ücret desteğinden işletmelerin yararlanması için bir takım ön çalışmaları yapmaları gerekli;

İşyeri bazında asgari ücret desteği analizi yapılmalı.

Asgari ücret desteğinden yararlanılması mümkün işyerleri tespit edilmeli.

Yararlanmanın mümkün olmadığı işyerlerinden mümkün olan işyerlerine işçi nakli gerçekleştirilmesi değerlendirilmeli (İhaleli işler, asgari ücret desteğinin asıl işverenle paylaşıldığı işler). Eğer bu unsurlar yerine getirilirse bu destekten tam faydalanma söz konusu olabilir. Böylece ücret artışının istihdamı azaltma etkisi bir nebze de olsa azaltılabilir.