Enerji ve hammadde maliyetlerindeki artıştan dolayı işletmeler bütçelerini yeniliyorlar. İşletmeler bir yandan gelir ve gider bütçelerini revize ederken diğer yandan çalışanların ücretlerinde de iyileştirme planlıyor.

Şimdiden ikinci altı ay için iyileştirme yapacağını açıklayan işletmeler de oldu. Birçok işletme ise ücret iyileştirmesi için ‘asgari ücrette yapılacak artışı’ bekliyor. İkinci altı aya ilişkin açıklanacak yeni asgari ücret, yüksek ücretlilere yapılacak iyileştirme için de gösterge olacaktır. Asgari ücret artışının resmen yapılıp yapılmayacağı konusunda ise taraflar kararlı... İşçi, işveren ve hükümet... Tüm taraflar ilk altı aylık enflasyonun yarattığı tahribatı azaltmak için asgari ücrete artış gerektiğini belirtiyorlar.

Yukarıdaki tabloda 4 farklı olası asgari ücret için; ‘net ücret’, ‘brüt ücret’ ve ‘işveren maliyeti’ kalemleri görülebilir.

ÖRNEK HESAPLAMA