Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ait işsizlik verilerini paylaştı. Rapora göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı aralık ayında yüzde 8,8 olarak gerçekleşti.

Altın fiyatları rekora koşuyor! Uzman isim yatırımcıları uyardı: Büyük sürprizler olabilir Altın fiyatları rekora koşuyor! Uzman isim yatırımcıları uyardı: Büyük sürprizler olabilir

Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre; 15 yaş ve üzerindeki nüfusta işsiz sayısı, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,8'e düştü. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,1, kadınlarda ise yüzde 12,0 olarak öngörüldü.

İstihdam edilenlerin sayısı, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya kıyasla 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 48,8'e ulaştı. Bu oran, erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak kaydedildi.

İşgücü, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 71,1, kadınlarda ise yüzde 36,3 olarak belirlendi.

Genç nüfusu içeren 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,5 oldu. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,5, kadınlarda ise yüzde 22,8 olarak tahmin edildi.

Referans döneminde işbaşında olan istihdam edilenlerin, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 43,7 saat olarak kaydedildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerin oluşturduğu atıl işgücü oranı, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 2,1 puan artarak yüzde 24,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.