Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), tebliğ yayınladı. Yeni düzenleme ile alacak sigortası; DDAS Finansman adı altında KOBİ’lere finansman sağlanmasına yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası ve DDAS Ticari adı altında da KOBİ’lerin ticari faaliyetlerine yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası şeklinde uygulanacak. Bankadan kredi kullanan KOBİ’ler, DDAS Finansman kapsamında alacak sigortası poliçesini kredi sağlayan kuruluşlara sunabilecek. DDAS Finansman kapsamında, KOBİ ile alıcısı arasındaki satış sözleşmesinden doğmuş alacağın kredi kuruluşuna devredilmesi sonucunda KOBİ’ye finansman sağlanmasına bağlı olarak ticari alacak sigortası kapsamındaki satışlara teminat sağlanabilecek.