Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, 29 Temmuz’da yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtıklarını açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle aile hekimliği çalışanlarının iş güvencesinin yok edildiğini ifade eden Uğur, “Bu yönüyle değişiklikle, hukuk devletinde aranan hukuki öngörülebilirlik ilkesi ihlal edilmiştir" dedi.

"KEYFİ UYGULAMALARA YOL AÇACAK"

Uğur, yönetmelikle, ayrıca, "Aile hekimliği çalışanlarının görevden uzaklaştırılma şartlarının açık ve kesin şekilde belirlenmemiş olmasının keyfi uygulamalara yol açacağı şüphesiz” diye konuştu.

Yönetmelikte iptalin istendiği ifadelere ilişkin bilgi veren Uğur, şöyle konuştu:

Kurtlar Vadisi'nin gerçek başrolü yıllar sonra ortaya çıktı! İşte gerçek Polat Alemdar... Kurtlar Vadisi'nin gerçek başrolü yıllar sonra ortaya çıktı! İşte gerçek Polat Alemdar...

“Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi’ sebeplerinden birisi olarak düzenlenen yönetmelikte yer alan ‘Gözaltına alınma, tutuklanma, hükümlülük veya 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında uzaklaştırma kararı verilmesi nedeniyle görevi başında bulunamama süresinin sekiz haftayı aşması’ şeklindeki düzenlemeye, yine ‘Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi’ sebeplerinden birisi olarak düzenlenen yönetmelikte yer alan ‘Görevi başında bulunduğu halde entegre sağlık hizmetlerinde mazeretli olup olmadığına bakılmaksızın beş defa nöbet görevini yerine getirmediğinin/getiremediğinin tespit edilmesi’ şeklindeki düzenlemeye, aile hekimlerinin disiplin cezası alması halinde teşvik ödemelerinin belirli bir süreyle yapılamayacağına dair yönetmelikte yer alan ‘Ancak bu ödeme uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz’ şeklindeki cümlenin tamamının, aile sağlığı çalışanlarının disiplin cezası alması halinde teşvik ödemelerinin belirli bir süreyle yapılamayacağına dair yönetmelikte yer alan ‘Ancak bu ödeme uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz’ şeklindeki cümlenin tamamının, iptali istemiyle dava açmış bulunuyoruz.”

“AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENCESİ YOK EDİLMEKTEDİR”

Uğur, yönetmelikte somut kriterlerden uzak, muğlak ifadeler kullanıldığını belirterek aile hekimliği çalışanlarının iş güvencesinin idarecilerin inisiyatifine bırakıldığını ve sözleşmelerin devamı noktasında öngörülebilirliğin ortadan kaldırıldığını belirtti.

Uğur, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Kısacası aile hekimliği çalışanlarının iş güvencesi yok edilmektedir. Bu yönüyle değişiklikle, hukuk devletinde aranan hukuki öngörülebilirlik ilkesi ihlal edilmiştir.  Aile hekimliği çalışanlarının görevden uzaklaştırılma şartlarının açık ve kesin şekilde belirlenmemiş olmasının keyfi uygulamalara yol açacağı şüphesiz olup, bu tedbiri almaya yetkili kişilerin sayısının birden çok olmasının objektiflikten uzak uygulamalara yol açacağı da görülmektedir. Genel Sağlık-İş, her zaman olduğu gibi en detaylı incelemeyi yaparak, sağlık çalışanlarının mağduriyetini giderebilecek nitelikte ‘en detaylı’ davayı açmıştır.”

BİRGÜN