Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden alınan ve 'terör örgütü üyesi' oldukları gerekçesiyle tutuklanan hakim ve savcıların 'özgürlük' ve 'güvenlik' haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

AİHM, darbe girişimi sonrası yapılan tutuklamaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna karar verdi.

Kararda, başvuranların ilk tutukluluk hallerinin hukuka uygunluğuna ilişkin Sözleşme'nin 5. maddesinin 1. bendi kapsamındaki şikayetin kabul edilebilir olduğu, tutuklu bulundukları sırada hakim ve savcı olan başvuranların ilk tutukluluk hallerinin hukuka aykırılığı nedeniyle Sözleşme'nin 5. maddesinin 1. bendinin ihlal edildiği hükmü oy birliği ile alındı.

Bire karşı altı oyla, başvuranların Sözleşme'nin 5. maddesi kapsamında kalan şikayetlerinin esasen incelemeye gerek olmadığına karar verildi

Kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç ay içinde başvuranların her birine 5 bin euro ödemesine hükmedildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yargı içinde "FETÖ" üyesi olduğundan şüphelenilen ve aralarında Yargıtay ile Danıştay üyelerinin de olduğu yargı mensupları hakkında soruşturma başlatılmış ve çok sayıda kişi tutuklanmıştı.