Kılıçdaroğlu: Siyasi ahlak kanunu çıkaracağız Kılıçdaroğlu: Siyasi ahlak kanunu çıkaracağız
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde düzenlenen Kişisel Verileri Koruma Günü Programı'na katıldı. Bakan Bozdağ, "Türkiye son 20 yıl içinde her alanda büyük değişiklikler yaşadığı gibi, insan hak ve hürriyetlerinin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesiyle hukuk devletinin tahkim edilmesi anlamında da pek çok önemli reformlara, gelişmelere imza atmıştı. Zaman içinde biz bunları unutmuş olabiliriz. Unutabiliyoruz da. Neler oldu? Neler olmadı? Dün neydi? Bugün ne oldu? Bunları enine boyuna her zaman elbette hatırımızda tutamayız ama zaman zaman bunları hatırlamakta, hatırlatmakta bulunduğumuz yerin kıymetini doğru takdir etme bakımından büyük faydalar olduğuna yürekten inanıyorum. Türkiye'de hak arama yolu dendiği zaman bir idareye başvuru yolu var. Oradan netice almazsanız, yargıya başvuru yolu var. Vatandaşlarımızın, tabiri caizse iki hak arama yolu var. Bunu, 2002 yılı öncesi için söylüyorum. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda hak arama yollarının arttırıldığını görüyoruz. Bambaşka bir noktaya geldik. Türkiye'de hem kişisel verilerin korunması hakkı, anayasal güvenceye kavuşturuldu ve bunun üzerinden kişisel verileri koruma kurumu kurularak kişisel verilerle ilgili yeni bir hak arama yolu ortaya koyduk. Her bir vatandaşımızın anayasamızdaki temel hak ve hürriyetleriyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki örtüşen hürriyetlerden herhangi birisi kamu gücü tarafından ihlal edildiği takdirde, bu sefer de ne yaptık? Bireysel başvuru hakkı getirdik. Bugün her bir vatandaşımızın, temel hak ve hürriyetlerinin haksız bir şekilde kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiası varsa, Türk Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapabilmektedir" diye konuştu.

'BİLGİ EDİNME HAKKININ KULLANILMASIYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMEYİ ÇIKARDIK'

Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vasfıyla donatıldığını söyleyen Bozdağ, "Bilgi edinme hakkında daha önce sadece dilekçe ile hak verme imkanı vardı ama bilgi edinme hakkı diye bir hak Türkiye'de yoktu. Bilgi edinme hakkının kullanılmasıyla ilgili yasal düzenlemeyi çıkardık. Vatandaşlarımız şimdi kendileriyle kamuyla ilgili herhangi bir konuda bilgi edinmek istediği zaman devletin her kurumuna müracaat etme imkanı var. Müracaat edilen kurumların da belli bir süre içinde derhal bu müracaatlara cevap verme zorunluluğu var. Öte yandan idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri incelemek üzere ombudsmanlığı kurduk. İdarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceleyen ve Meclisimiz adına denetim yapan ombudsmanlık, verdiği tavsiye kararlarıyla idarenin işleyişindeki pek çok aksaklığı hem tespit etmekte hem de bu tespit edilen aksaklıkların giderilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır. İdari makamlar bu tavsiyelerin gereğini yerine getirmektedir. Eşitlik ilkesini, vatandaşlarımızın hak ve hukukunu özellikle kadınlar, çocuklar, engelliler, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizle ilgili yepyeni bir noktaya taşıdık" ifadelerini kullandı.