KABİNE TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

Asgari ücret artışı, emekliye zam, memura 3600 ek gösterge, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), dar gelirliye daha çok destek… Yeni yılda devreye girecek bu uygulamalar milyonların cebini ısıtacak. Yıl bitmeden çok önemli bir düzenleme sonuçlanacak. O da kamuda çalışan ve sayıları 600 bini bulan sözleşmeli personelle ilgili kadro düzenlemesi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin pazartesi günü Kabine Toplantısı’nın gündeminde olacağını söyledi.

ÖZLÜK HAKLARINDA ADALET

Bakan Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada ise sözleşmelilerin kısa süre içinde kadroya geçeceğini söylemişti. Nihai yol haritasının pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Peki yeni düzenleme ile sözleşmeliler hangi haklara sahip olacak? Bu noktada öne çıkan taleplerden biri iş güvencesi ve özlük haklarında adalet. Sözleşmeli personelin kadro talep etmesindeki belki en önemli husus iş güvencesi. Düzenleme beklendiği gibi çıkarsa tüm bu haklar eşitlenecek.

SGK borç yapılandırmasıyla ilgili merak edilen 8 soruya yanıt! SGK borç yapılandırmasıyla ilgili merak edilen 8 soruya yanıt!

İŞ GÜVENCELERİ OLACAK

Sözleşmeli personel yıllık hizmet sözleşmeleriyle istihdam ediliyor. Sözleşme yenilenmezse açıkta kalıyorlar. Memurlar ise aday olarak göreve başlıyor ve en erken 1 yıl, en geç 2 yıl içinde adaylık sürecini tamamladıktan sonra asil memur olarak atanıyorlar. Kadroya atandıktan sonra kadrolu olarak çalışma hayatını devam ettiriyor. İstifa, emeklilik, vefat gibi nedenler veya memuriyet görevinden çıkarmayı gerektirir fiil veya eylemde bulunmamaları halinde memuriyetleri devam ediyor. Yani iş güvenceleri var.

MALİ DURUMU İYİLEŞECEK

Memur ile sözleşmeli personelin birçok ücret, mali, sosyal ve diğer özlük hakkı farklı. Bu da kamu kurum ve kuruluşlarında aynı yerde aynı görevde bulunan, aynı işi yapan ancak kadrolu veya sözleşmeli olarak farklı statüye sahip çalışanların gerek özlük, gerekse mali hakları yönünden ayrıma tabi tutulmalarına yol açıyor. Tabii bu da sözleşmeli personeli sürekli kadroya geçme arzu ve isteği içinde bırakıyor.

NAKİL İMKANI OLACAK

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak görev yapan memurlar istek, muvafakat, öğrenim durumu ve kadro gibi diğer kurum değiştirme düzenlemeleri kapsamında nakil suretiyle görev yaptığı kamu kurumundan başka kamu kurumuna naklen geçebiliyor. Bu durumda memurun talebi, naklen geçmek istediği kurumda durumuna uygun kadro bulunması ile bu kurumun kabulü ve son olarak görev yaptığı kurumun muvafakati ile naklen geçiş mümkün olabiliyor. Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği, yani nakil hakkı bulunmuyor. Bazı istisnalarda bu gerçekleşse de çok zorlayıcı oluyor.

İZİNDE EŞİTLİK SAĞLANACAK

Doğum, evlilik, ölüm gibi durumlarda kadrolu memur ile aynı işi yapan sözleşmeli çalışana sağlanan mazeret izinlerinde dahi fark var. Örneğin; kadrolu memurlara doğum, evlilik ve ölüm gibi kanunla belirlenmiş mazeret halleri dışındaki durumları nedeniyle bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde, on gün izin verilebiliyor. Zorunlu durumlarda bu on günlük süreden ayrı on gün daha mazeret izni verilebiliyor. Ancak ikinci kez verilen bu izin yıllık izinden düşülüyor. Sözleşmeli personel için ise bu kapsamda on günlük mazeret izni bulunmasına rağmen bu iznin kullanılmasında, yıllık izin bulunmama şartı oluyor. Yani yıllık izni bulunan sözleşmeli personel mazeret izni kullanamıyor. Ayrıca sözleşmeli personelin bu kapsamda ikinci bir on gün mazeret izni hakkı bulunmuyor.

BİRİNE 6 AY, DİĞERİNE 3 AY

Sözleşmeli personelin ise bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin veriliyor. Bu kapsamda kadrolu memurlar altı aya kadar ücretli olarak yakınları için refakat izni kullanabilmekteyken sözleşmeli personelin ise üç aya kadar ücretli izin hakkı bulunuyor.

STATÜ VE ÜCRET ARTACAK

Kadro düzenlemesiyle statü veya ücretinin artmasını sağlayıcı görevde yükselme veya unvan değişikliği hakkı da sözleşmeliye gelecek. Doğum nedeniyle yarım çalışma izin hakları memurda olduğu gibi sağlanacak.

ÜCRETSİZ İZİN KULLANIMI

Kadrolu memurların gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, gerekse diğer düzenlemelerde tanımlanmış çok geniş bir ücretsiz izin hakları bulunuyor. Sözleşmeli personel için ise tanımlanmış ve kadrolu memurlar kadar geniş içerikli özel bir ücretsiz izin düzenlemesi bulunmuyor.