3600 ek göstergenin tüm detayları. Öğretmen, hemşire, polis, din görevlisi, sağlık ve teknik hizmetler dahil milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşında 1300 lirayı ve ikramiyesinde 50 bin lirayı aşan artışlar sağlayacak 3600 ek gösterge yasa teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif metniyle birlikte hangi memur için ne kadar ek gösterge artışı sağlanacağı da ortaya çıktı. Ayrıca ilk kez ek gösterge alacak memurlar da listede yer aldı.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde önemli bir eşik daha aşıldı. Özellikle memurun emekli olurken alacağı ikramiye ile emekli maaşında ciddi artışlar sağlayacak kanun teklifi 28 Haziran itibarıyla Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Sistemdeki sorunların giderilmesi ile adalet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla hazırlanan 3600 ek gösterge düzenlemesinde, kapsam genişletilerek 5.3 milyon kamu personelinin ek gösterge düzenlemesinden faydalanması sağlandı. Teklif metniyle birlikte hangi memur için ne kadar ek gösterge artışı sağlanacağı da ortaya çıktı. Ayrıca ilk kez ek gösterge alacak memurlar da listede yer aldı.

İLAVE 600 PUAN VERİLDİ

Yapılan düzenlemeyle birlikte birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek. Avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, istatistikçi, matematikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600’e çıkarılacak. Hiyerarşinin bozulmamasını temin etmek amacıyla genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600’den 4400’e, il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200’den 3000’e çıkarılacak.

İŞTE TEKLİFTE YER ALAN DİĞER AYRINTILAR

ASTSUBAYLARDA NASIL OLACAK?

Astsubayların ek gösterge cetveli belli oldu. Yeni ek gösterge cetveline göre birinci derece astsubayların ek göstergesi 600 puan artırılarak 4200’e çıktı.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFINA İLK KEZ

3600 ek gösterge düzenlemesiyle, daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfında yer alan personele ilk kez ek gösterge puanı verildi. Buna göre; sadece 1-4 derece arasındaki yardımcı hizmetler sınıfı personeli 600 ek gösterge puanı alabilecek. Bu kapsamdaki emeklilerin maaşlarında şu anki maaşlara göre 100-150 lira arasında artış olacak.

UZMAN ERBAŞ VE UZMAN JANDARMAYA

Torba kanunda uzman erbaş ve uzman jandarmaların ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesine ilişkin düzenleme de yer alıyor. Buna göre dereceleri itibarıyla bu unvanda yer alan görevlilere verilecek ek gösterge şöyle:

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3500 LİRAYA ÇIKIYOR

Ek gösterge düzenlemesini içeren kanun teklifiyle, en düşük emekli aylığının 2.500 liradan 3.000 liraya yükseltilmesi öngörülüyordu. Ancak TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi. Buna göre en düşük emekli aylığı 1.000 lira artırılarak (yüzde 40) 2.500 liradan 3.500 liraya çıkarılacak. Böylece taban maaş alan emeklinin dul ve yetimleri de hissesi oranında daha fazla ödeme almış olacak. Örneğin; maaşın yüzde 25’ini alanlara 875 lira, yüzde 50’sini alanlara 1.750 lira ödenecek. Uygulamadan 1.7 milyon kişi yararlanacak.

LİSE MEZUNU EMEKLİ POLİSE EK KAYNAK

3600 ek gösterge kanun teklifinde, lise ve dengi okul mezunu olup da makam tazminatı alamayan polislere ek ödeme çıktı. Buna göre, emekli aylıklarıyla birlikte yapılacak ilave ödeme tutarı 1.200 lira olacak.

TORBA YASADA BAŞKA NELER VAR?

İSKANSIZ BİNAYA ABONELİK

3600 ek gösterge düzenlemesinin yer aldığı ve 57 maddeden oluşan yasa teklifi bir çok kesimi ilgilendiriyor. Bunlardan biri de iskansız binada oturanlar. Kanun teklifinin 37’nci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nda önemli bir değişiklik yapılıyor. Kaçak kullanımın azaltılması amacıyla yapı inşaat ruhsatı almış ancak kullanma izni (iskan) verilmeyen yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliği verilmesi ile ilgili süre uzatılıyor.

SÜRE UZATILDI

31 Aralık 2021 öncesi yapılan inşaatlara verilen bu hak, şimdi düzenlemeyle 1 Temmuz 2022’ye kadar uzatılıyor. Yani 1 Temmuz’a kadar ruhsat almış binalar, abonelik almaya hak kazanıyor. Normalde iskansız binalar şantiye elektriği kullanıyor. Bu da normal mesken aboneliğine göre daha maliyetli. Diğer bir deyişle bu durumdaki binalara yeni bir af getirilmiş oluyor.

KGF KAYNAĞI 100 MİLYAR

Düzenlemenin 40’ıncı maddesi ile kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak tutarı 50 milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılıyor. Madde gerekçesinde kefalet limitlerinin büyük ölçüde kullandırıldığı belirtilerek, yeni kefalet imkanı sağlanması için artırım yapıldığı kaydedildi. Öte yandan nisanda yayımlanan 7394 sayılı torba yasa ile bankaların yanı sıra elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden Kurumlar Vergisi 2023 için yüzde 25 olarak belirlenmişti. Yeni torba teklifle ‘2023 yılı’ ibaresi yürürlükten kaldırılarak yüzde 25’lik vergi oranı kalıcı hale getiriliyor. Kurumlar Vergisi diğer şirketler için ise yüzde 20 olacak.

KAÇAK GEÇİŞ CEZASINA ÖDEME KOLAYLIĞI

3600 ek gösterge ve öğrenci affını içeren torba yasa teklifi binlerce araç sahibine de önemli bir kolaylık sağlıyor. Buna göre; Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki otoyollardan kaçak geçiş yapanlar 15 gün içinde ödeme yapmaları halinde cezaya maruz kalmayacaklar. Ödeme 45 gün içinde yapılırsa geçiş ücreti dahil bir katı tutarında idari para cezası alınacak. Özel sektörün işlettiği yollarda ise kaçak geçiş için, 15 gün içinde ödeme yapılmazsa geçiş ücreti kadar (1 kat) para cezası kesilecek. 45 gün içinde ödeme yapılmaması halinde ise en az 15 gün önceden bildirimde bulunma şartıyla ücretin 4 katı kadar tutarı tahsil edecek. Söz konusu maddede düzenlemenin amacının icra takibi başlatmadan bu borçların tahsil edilmesi olduğu belirtildi.