31 Aralık 2021 tarihinden önce yapılmış inşaatlarda, elektrik ve su aboneliği için ruhsat alma ve ruhsata göre yapma şartı kaldırılıyor.

Kanun teklifinin 37’nci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununda önemli bir değişiklik yapılıyor

Madde gerekçesinde kaçak kullanımın azaltılması amacıyla inşaat ruhsatı almış ancak kullanma izni verilmeyen yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliği verilmesi ile ilgili süre uzatılıyor.

Yani 1 Temmuz 2022’ye kadar bu kapsamda olan yapılana abonelik yapılabilecek.

Madde ile getirilen asıl önemli düzenleme ise elektrik ve su aboneliğiyle ilgili yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılmış binalar için aranmayacak.

Sarayın sağlık harcaması 22 katına çıktı! Sarayın sağlık harcaması 22 katına çıktı!

Başka bir ifade ile bu durumdaki binalara yeni bir af getirilmiş oluyor.