THY 4 ile bilet fiyatlarını 100 liraya sabitledi THY 4 ile bilet fiyatlarını 100 liraya sabitledi
2023 yılı değerli kağıtların satış bedelleri ile yeni vergi ve harç miktarları belli oldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği pasaport, ehliyet ve kimlik kartlarının harç ve satış bedelleri belli oldu. Buna göre, B sınıfı ehliyetin satış bedeli 624 liraya, harç bedeli ise 2 bin 489,90 liraya yükseldi. Pasaportlarda değerli kağıt bedeli 501 lira olarak belirlenirken, 3 yıldan fazla süreli pasaportların harç bedeli ise 3 bin 295,50 lira çıkarıldı. İşte güncel fiyatlar...

Değerli kağıtların, 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri ile harç tutarları belirlendi. İşte 2023 yılı için geçerli olacak pasaport, sürücü belgesi (ehliyet), kimlik kartı, aile cüzdanı ücretleri...

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79), Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, değerli kağıtların 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri ve harç tutarları tespit edildi.

NOTER KAĞIDI VE PASAPORT BEDELİ

2023 yılından itibaren geçerli olmak üzere pasaport bedeli 501 lira, ikamet izni bedeli ise 356 lira oldu.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 689,70 lira, 1 yıl süreli olanlar için 1008,30 lira, 2 yıl süreli olanlar için 1646,10 lira, 3 yıl süreliler için 2 bin 338,50 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 3 bin 295,50 lira olacak.

SÜRÜCÜ BELGELERİ

2023'te A sınıfı sürücü belgesi harcı 825,70 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 2 bin 489,90 lira olarak uygulanacak.

Sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgelerinin (karneleri) değerli evrak bedeli ise 624 lira olarak belirlendi. Öte yandan motorlu araç tescil belgesi 557 lira, iş makinesi tescil belgesi 468 lira oldu.

TC KİMLİK KARTI

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 83 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 166 lira ödenecek.

AİLE CÜZDANI

Aile cüzdanı bedeli 445 lira olurken, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 33 lira, mavi kart 83 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 356 lira olarak belirlendi.

KONSOLOSLUK HİZMETLERİ

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru "1 ABD Doları=18,77 TL" olarak yeniden belirlendi.

VERASET, İNTİKAL VE ÇEVRE VERGİSİ

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, gelecek yıl evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 1 milyon 15 bin 747 lira (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 2 milyon 32 bin 742 lira), ivazsız suretle meydana gelen intikaller, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 7 bin 703 lira istisna tutarı dikkate alınacak.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre, konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 1,5 lira, diğer belediyelerde 1,10 lira olarak hesaplanacak.

DAMGA VE EMLAK VERGİSİ

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 10 milyon 732 bin 371,80 lira oldu. Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 294,90 lira, kurumlar vergisi beyannamesinde 393,90 lira, katma değer vergisi beyannamesinde 194,60 lira olacak.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2023 yılı vergi değerleri, 2022 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 122,93) yüzde 61,465 oranında artırılarak hesaplanacak.

 

KDV İSTİSNASININ UYGULANMA SÜRESİ UZATILDI

İmalat sanayisinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerindeki katma değer vergisi (KDV) istisnasının uygulanma süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. 

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2023 yılı için 57 bin 300 lira olarak belirlendi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak had ve tutarlar, yüzde 122,93 yeniden değerleme oranında artırıldı.